Utspelet om löshundsjakt döms ut av flera experter och Kennelklubbens ordförande, Nils Erik Åhmansson, lovar att ”slåss till sista blodsdroppen” för att försvara löshundsjakten.
Foto: Måns Engelbrektsson Utspelet om löshundsjakt döms ut av flera experter och Kennelklubbens ordförande, Nils Erik Åhmansson, lovar att ”slåss till sista blodsdroppen” för att försvara löshundsjakten.

”Vi ska slåss för löshundsjakten”

Svenska rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige ifrågasätter i en skrivelse till regeringen den svenska jakten med löshund.

Utspelet döms ut av flera experter.
– Vi kommer att slåss till sista blodsdroppen för att försvara löshundsjakten, säger Svenska kennelklubbens ordförande Nils Erik Åhmansson.

Det är i en skrivelse till regeringen som de två organisationerna skriver att man vill ha en konsekvensutredning av löshundsjakten.
Jakt med hund ifrågasätts främst för att värna om vargstammen.
”Risken är uppenbar att vargar, enbart genom sitt naturliga beteende gentemot lösdrivande jakthundar, i ökad utsträckning blir föremål för jakt som äventyrar artens framtid i landet. Det är ett av skälen till att löshundsjakten bör utredas, skriver företrädarna för vargvännerna.
I skrivelsen påstår de två organisationerna bland annat att ”En hund blir jakthund när den kallas för jakthund, och kan därmed släppas lös i skogen utan egentlig kontroll.”

”Det fånigaste jag hört”
– Det var nog något av det fånigaste jag har hört. Tänk om det vore så enkelt att få en jakthund, skrattar Nils Erik Åhmansson, ordförande för Kennelklubben.
Han menar att den här typen av förslag till att börja med är avsedda för att försvåra för jägarna, men att slutmålet är att löshundsjakten förbjuds.
– Det är inte bara de här organisationerna som vill komma åt löshundsjakt. Mikael Karlsson från Naturskyddsföreningen har tidigare varit ute och sagt att där det finns starka vargstammar ska man inte få jaga med löshund. En del av de här extremistorganisationerna har tidigare gjort utspel i samma riktning exempelvis mot stövarjakten, kommenterar Nils Erik Åhmansson.

Går inte att bekämpa mårdhundar
Han berättar att verksamheten med grythundsprov har kritiserats av samma krafter.
– Det är direkt kontraproduktivt. Regeringen har avsatt 50 miljoner för att bekämpa mårdhundens utbredning, vilket kräver att vi har grythundarna och för att få bra grythundar måste vi ha prov. Vi kan inte jaga med rädda eller för aggressiva hundar, konstaterar basen för Kennelklubben.
Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska rovdjursföreningen, har svårt att förklara vad man vill med kravet på en konsekvensutredning. Men hon förnekar att avsikten skulle vara att Rovdjursföreningen vill förbjuda all löshundsjakt.
– Det finns ju inga krav för jakthundar idag. Det kan finnas ett behov av översyn, säger hon.

Redan reglerat i lagstiftning
Det hon inte säger att det redan finns reglerat i jaktlagstiftningen att man inte får åsamka vilda djur onödigt lidande i samband med jakten.
– Det är ingen tvekan om att det faktum att vargen dödar jakthundar leder till konflikt. Vi vill hitta lösningar och innovativa metoder. Nöden är uppfinningarnas moder, säger Ann Dahlerus.
• Vad skulle det vara?
– I Dalarna har man jagat i små såtar och jägarna har fört ett väldigt oväsende innan man släppt hundarna att skrämma djuren, svarar hon.
• Men då skrämmer man väl inte bara vargarna, utan allt annat vilt också?
– Ja, det vet jag inte.
(Jakt & Jägare har talat med det aktuella jaktlaget och återkommer i morgon om detta.)
Ett av argumenten från Rovdjursföreningen och Djurskyddet för att regeringen ska utreda löshundsjakten är att möten mellan löshundar och vargar kan hota den svenska vargstammen.

Vargforskare håller inte med
Vargforskare Olof Liberg håller inte med.
– Nej, det kan man inte säga. Det har skjutits mellan en och tre vargar årligen i samband med attacker på jakthundar, konstaterar Liberg.
Rovdjursföreningen och Djurskyddet varnar för att både jägare och myndigheter ser attacker på jakthundar som grund för skyddsjakt. Men sådan skyddsjakt är ytterst ovanlig.
Rovdjursföreningen och Djurskyddet framhåller också att jakthundar springer okontrollerat och driver djur under lång tid, att hundarnas närvaro skulle stressa vilt.

”Strikt reglerat”
Göte Hamplin, rovdjurshandläggare på Naturvårdsverket, framhåller att löshundsjakten är strikt reglerad. Hundarna får inte hetsa viltet eller utsätta det för onödigt lidande. Där är hundägarens ansvar att jakten bedrivs etiskt.
– Ett exempel är när viltet får svårt att ta sig fram i terrängen på grund av snö. Då avlyser många jaktlag jakten. Vi har även från länsstyrelsernas sida möjlighet att stoppa löshundsjakt på grund av snöförhållanden, förklarar Göte Hamplin.
Gunnar Glöersen, rovdjursexpert på Jägareförbundet, ser de båda föreningarnas utspel som ytterligare ett led i en ständigt pågående provokation mot landsbygdens befolkning.

”Når inte acceptans för varg”
– Hur ska man någonsin nå acceptans för vargen med den här typen av inlägg i debatten? Man måste dessutom tänka på att samhället sätter press på jägare för att vi ska hålla nere viltstammarna, bland annat älgar och vildsvin. Det går inte utan löshundar, säger Gunnar Glöersen.
Sven Stenson är ordförande i Djurskyddet.
• Ni påstår att Sverige är ett av få länder där löshundsjakt är tillåten. I vilka länder är det inte tillåtet?
– I England och vissa delar av Holland, svarar Sven Stenson.
• Men i England jagar man ju med fågelhund?
– Vi menar drivande hund som driver mer än tio minuter, förklarar Sven Stenson som menar att vargfrågan är en stor fråga som Djurskyddet nu gett sig in.
• Varför ger sig en djurskyddsorganisation in i vargdebatten då vargen inte bara ger sig på jakthundar utan även sällskapshundar och alla andra slags tamdjur.
– Ja det kan verka konstigt. Vi är för skyddsjakten på varg men säger nej till licensjakt, förklarar Sven Stenson.