FOTO: MOSTPHOTOS/BONZAMI EMMANUELLE Målet är att locka ut vildsvinen från staden för att skjuta dem i skogen.

Vildsvinen lockas bort och skjuts

Kommunjägarna ska agera när grisarna lockas ut från centrala staden. Så planerar man att lösa problemet i med vildsvin i villaträdgårdarna i Fagersta.

Det är P4 Västmanland som rapporterar om situationen i Fagersta i Västmanland län. Sedan några år är problemet med vildsvin som vandrar in i de centrala delarna av staden utbrett.

Utanför staden

Nu testar kommunen en lösning som bygger på att matningsstationer placeras ut på platser utanför stadskärnan.

– De ska locka vildsvinen utanför villaområdena så att vi inte får in dem i staden. Där kan det kommunala jaktlaget avfyra säkra skott, säger Lisa Ekberg, naturvårdshandläggare på Fagersta kommun.

”Minskat problemet”

Hon tillägger:

– Problemet är att vildsvinen lockas in i staden där de hittar mat. Tar man bort mat som fallfrukt på hösten eller fågelmatare så hade det minskat problemet.