Foto: Shutterstock Vildsvinet är ett uppskattat vilt – och ett plågoris för många lantbrukare. Samtidigt som myndigheterna till slut lyckades med att marknadsföra köttet och öka efterfrågan visade sig de första tecknen på att stammen minskar.

Vildsvinspengar kvar att söka

På fredag är det sista dagen att ansöka om pengar från Jordbruksverket för att kartlägga konsumtionen av vildsvinskött. Medlen ska delas ut till föreningar, företag och myndigheter.

Det är det sista steget av Jordbruksverkets projekt inom ”Vildsvinspaketet”, som myndigheten tilldelades av regeringen 2020, som nu aktualiseras igen.

Två insatser återstår och Jordbruksverket utlyste i mars tre miljoner kronor att ansöka om. På fredag löper tiden ut, då måste de föreningar, myndigheter och företag som vill ta del av pengarna ha skickat in sina handlingar.

Nationell kartläggning

Det första projektet berör en nationell kartläggning av anläggningar för vilthantering inom detaljhandel och grossistled.

Det andra projektet syftar till att undersöka attityder och främja samarbetet kopplat till hanteringen av vildsvinskött.

– Detta är den sista delen av Vildsvinspaketet. Senare ska vi utvärdera det, men det ligger längre fram, säger Camilla Bender Larson projektledare på Jordbruksverkets näringsutvecklingsenhet.

Bland jägare talas om att vildsvinsstammen är på tillbakagång, hur balanserar ni detta då ni samtidigt vill öka efterfrågan på köttet?

– Det stämmer att tillgången har minskat samtidigt som efterfrågan har ökat rejält. Samtidigt handlar det om regionala olikheter. På många ställen är det fortfarande mycket gott om vildsvin.

– Men vi har tagit hänsyn till situationen genom att den sista utlysningen inte siktar på att öka efterfrågan utan mer om att kartlägga attityder och anläggningarnas kapacitet.

Har ni fått in många ansökningar?

– Det vet jag inte ännu. Först den 10 juni tittar vi på hur många ansökningar som kommit in. Därefter kommer de att bedömas, prioriteras och poängsättas.