Foto: Johan Boström Juristen Johan Svalby lämnade Sverige strax efter sin examen. Nu tillvaratar han jägarnas intressen på plats i maktens korridorer i Bryssel.

Hallå där, Johan Svalby …

Vilka är de hetaste jaktfrågorna på ett Europaplan?

”De stora rovdjuren skulle jag säga. Nere på kontinenten har stammarna blivit så stora att situationen som vi länge har lyft måste diskuteras”.

Johan Svalby är juristen som tidigt specialiserade sig på EU-rätt. Sedan länge bor han i Bryssel och arbetar med jaktfrågor, först anställd av den europeiska jägarorganisationen FACE. Numera har han både Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet som uppdragsgivare, av det senare är han även anställd.

I dag söndag höll han föredrag under JRF:s avslutande dag under årsstämman i Kalmar. Efteråt konstaterar han att det blev ett tight framträdande.

– Hur funkade det? Jag försökte få med så mycket att vi inte hann med några avslutande frågor, säger han och tillägger:

– Men jag har haft goda möjligheter att diskutera med delegaterna här i pauserna. Det märks att EU-frågorna engagerar.

Det var mycket intressant! Men hur titulerar du dig, är du en av de beryktade lobbyisterna?

– Nja, jag brukar kalla mig politisk intressebevakare. Senior Advisor for international affairs kan det också stå på visitkortet, i en internationell miljö är det där med titlar viktigare än i Sverige.

– Mitt uppdrag är att tillvarata de svenska och nordiska jägarnas intressen i ett europeiskt och internationellt perspektiv. Nordisk Jägarsamvirke, NJS, som Jägarnas Riksförbund är en del av har ett kansli vars arbete jag leder.

Hinner du jaga något för egen del?

– Jag jagar mest i de politiska korridorerna … Nej skämt åsido, jag tycker om att komma ut på älgjakt i Värmland och i jobbet bjuds jag med på en del speciella jakter som björnjakt i Finland och renjakt i Norge. Jag har också fått tillfälle att till exempel vara med på falkenering i Belgien.

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?

– Processerna i Bryssel innehåller såväl formella som informella dimensioner och hänsynstaganden. Svenskar överlag, inklusive en del beslutfattare och kanske även journalister måste bli bättre på att förstå EU-processerna och inse hur stor inverkan EU-frågorna faktiskt har på livet i Sverige. Där finns ett stort utrymme för förbättringar.

– Vi behöver bli mera solidariska med andra länder och öka samarbetet med jaktorganisationer och andra samarbetspartners. Dessvärre är det lite svenskt i det här sammanhanget att bara driva de egna frågorna och inte ha förståelse för andras prioriteringar och traditioner. Ett exempel är fågelfångst i södra Europa, den är extremt viktig för dem.

I ett EU-perspektiv, vilka frågor är viktigast?

– De stora rovdjuren skulle jag säga. Nere på kontinenten har stammarna blivit så stora att situationen som vi länge har lyft måste diskuteras.

– Specifikt varg diskuteras väldigt mycket. Och fåglar som är skyddade trots att de ökar i antal, som skarv och vitkindad gås. Jakt och fiske i strikt skyddade områden ifrågasätts fortfarande av EU-kommissionen. EU närmar sig ett förbud mot blyammunition. Sedan har vi den segdragna och politiskt laddade frågan om handel med sälprodukter.