Foto: Magnus Binnerstam/Mostphotos & privat Arne Nilsson tog initiativ till en insamling på Facebook vars resultat skänks till älgforskningen.

Hallå där, Arne Nilsson!

Vilken älgforskning hoppas du på?

Arne Nilsson, förbundsstyrelseledamot i Jägarnas Riksförbund, modererar privat en Facebook-grupp som samlat in 78 000 kronor till älgforsningen på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Vilken älgforskning tycker du är viktig?

– Det finns ju väldigt omfattande forskning sedan tidigare, problemet är att forskarna har svårt att nå ut till allmänheten och sprida sina rön, vilket är en del av deras uppgift.

– De här sändningarna om älg på SVT och vår tittargrupp på Facebook ger en fantastisk och unik möjlighet att knyta samman forskare och allmänhet genom att vara en länk mellan dem. Under resans gång har det varit väldigt roligt att se hur vi i gruppen har fått snabba expertsvar på våra frågor. En svårslagen symbios, den är nästan vacker.

Hur kom du på idén att samla in pengar?

– Sedan år två av serien är jag moderator i Facebookgruppen, som nu har 72 000 medlemmar som följer älgvandringen. Tidigare år har vi skramlat till kaffe och tårta åt teknikerna på SVT.

– I år föreslog Stefan Edlund, som är chef för produktionen, att pengarna skulle gå till forskning på SLU, fikat löste sig ändå. Det tog skruv ordentligt och efter några dagar hade vi fått ihop närmare 80 000 kronor som ska gå till forskning i området i närheten av inspelningsplatsen.

Berätta om FB-gruppen, är den ovanligt aktiv?

– Det skulle jag säga. Under den senaste säsongen har 20 000 unika personer interagerat genom att göra inlägg, till exempel har de ställt frågor till forskarna. Och då har vi inte räknat alla gillamarkeringar