Både landshövdingen och företrädare för jägarorganisationerna på Gotland vill undanröja riksdagsbeslutet att vildsvin är en naturlig del av faunan. Det ska inte gälla på Gotland, anser de.
Foto: Mostphotos Både landshövdingen och företrädare för jägarorganisationerna på Gotland vill undanröja riksdagsbeslutet att vildsvin är en naturlig del av faunan. Det ska inte gälla på Gotland, anser de.

Vill ha lagändring om vildsvin på Gotland

Både landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård och företrädare för jägarorganisationerna på Gotland vill undanröja riksdagsbeslutet att vildsvin är en naturlig del av faunan. Det ska inte gälla för Gotland, anser de.

Det är Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund (JRF), som har reagerat på att vildsvin på Gotland inte ses som en naturlig del av den svenska faunan. Landshövdingen har deklarerat att ”vildsvin ska helt enkelt inte finnas på ön. Nu måste vi kraftsamla för att hindra ytterligare spridning”.
Det strider mot ett riksdagsbeslut. Tänk om det fanns landshövdingar som utropade att länet ska vara fritt från varg, invänder Mikael Hultnäs.
Läs om det här:

Vänder sig mot riksdagsbeslutet
Landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård är medveten om riksdagsbeslutet, säger hon till Hela Gotland.
Men hövdingen och länets viltförvaltningsdelagation vänder sig ändå mot beslutet.
– Vi har med Naturvårdsverket tagit upp det orimliga i att arter som inte naturligt finns på ön inom ramen för beslutet kan planteras in, som såväl vildsvin som älg, säger Cecilia Schelin Seidegård till Hela Gotland.
Hon pekar på att det ändå finns möjligheter att göra vildsvinen fredlösa på Gotland. Det finns möjligheter att korrigera riksdagsbeslutet, hävdar landshövdingen.

Får stöd av jägarnas företrädare
– Det görs i många andra fall. Vi måste naturligtvis anpassa oss till verkligheten, säger Cecilia Schelin Seidegård till Hela Gotland.
Hövdingen får stöd av Johan Thomsson, ordförande för Jägareförbundet på Gotland. Han vill inte ha vildsvin på ön.
Samma sak säger Urban Åkerbäck, ordförande i Jägarnas Riksförbund på Gotland. Han vill heller inte ha vildsvin på Gotland. De förstör för mycket, tycker han.
Frågan om vildsvin på Gotland väcktes sedan ett dött vildsvin hittades på ön nyligen.
Jakt & Jägare skrev om det här: