Rovdjursföreningens krav skulle leda till att det blir omöjligt att jaga vargar i flock.
Foto: Shutterstock.com Rovdjursföreningens krav skulle leda till att det blir omöjligt att jaga vargar i flock.

Vill stoppa jakt på vargflockar

Rovdjursföreningen (SRF) kämpar för att vargar som ingår i flockar inte ska få jagas i licensjakt. Det framgår av ett remissvar som föreningen skickat till Naturvårdsverket.
– Med en sådan regel skulle man inte kunna reglera vargstammen, säger vargforskare Olof Liberg.

Naturvårdsverket har utformat ett förslag till regelverk för de länsstyrelser som ska administrera kommande svensk licensjakt på varg. Naturvårdsverket föreslår en skrivning där det heter att ungdjur i möjligaste mån ska fällas före föräldradjur.

Hävdar oklart forskningsläge
På Rovdjursföreningen anser man att den skrivningen är för luddig vänder sig emot att vuxna djur i flockar riskeras att fällas.
”SRF menar att föräldradjur med årsvalpar som regel inte bör omfattas av licensjakt samt att föreskrifterna utformas så att man eliminerar risken för att valpar lämnas utan föräldradjur”, skriver Rovdjursföreningen i sitt remissvar.
Som grund för sitt krav hänvisar Rovdjursföreningen till att kunskapsläget är oklart, att det inte finns forskningsdata som visar hur stor dödligheten är hos avkommorna i ett revir där ett eller båda alfadjuren dör.

”Vilseledande uppfattning”
– Vi tycker att Naturvårdsverket har en vilseledande uppfattning om konsekvenserna som inte stämmer överens med forskningsresultat, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Rovdjursföreningen.
Man hänvisar till en forskningsrapport där Scott M Brainerd är huvudförfattare.
Rovdjursföreningen skriver:
”Eftersom det kan vara svårt att avgöra om flockmedlemmar är föräldradjur eller ej så menar författarna att jakt på reproduktiva vargflockar bör undvikas av djurskyddsskäl.”

”Så står det inte”
Men den rekommendationen ges inte, hävdar vargforskare Olof Liberg, som också är en av författarna av rapporten.
– Så står det inte. Vi skriver att valparna har mycket god chans att klara sig när de är sex månader gamla. I januari är de åtta månader gamla, säger Olof Liberg.
Brainerd ger en rekommendation att vargvalpar bör vara minst sex månader gamla innan flocken jagas.

Överdriven försiktighet
– Helst ska det också vara minst sex djur i flocken, varav minst tre vuxna. Han menar att det ökar chansen för att ett äldre djur överlever, säger Liberg.
Han tycker att den rekommendationen bygger på en överdriven försiktighet.
– Det viktiga är att valparna är minst sex månader gamla, gärna äldre. I januari är de ännu äldre, konstaterar Liberg.
Ann Dahlerus:
– Är Liberg en av författarna? Då får vi kolla upp den saken.

Omöjligt jaga hela flockar
Om Rovdjursföreningens resonemang får fäste hos myndigheterna kommer vargjakten att utebli på de flesta ställen i landet. Det blir bara kringvandrande vargar och vargpar som ännu inte fått valpar som kan jagas. Det blir också omöjligt att leva upp till de visioner som förs fram om att hela flockar skulle kunna skjutas bort i områden med starka vargkoncentrationer.
– Om jakten stoppas i revir med årsvalpar kommer man inte att kunna reglera vargstammen, konstaterar vargforskare Olof Liberg.

Före brunsten
I Finland har man jagat varg med start redan 1 oktober. Vid den årstiden är det betydligt lättare att skilja på vuxna djur och ungdjur.
– Vargjakt i januari, som vi haft i Sverige, är den senaste tidpunkt på året det går att jaga. Sedan infaller brunsten och det finns en risk för att man skjuter exempelvis hannen i en flock där tiken är dräktig. Det skulle innebära att hon blir ensamförsörjande för sin kull och det klarar hon inte av, säger Liberg.
I sitt remissvar invänder Rovdjursföreningen också emot att vargjakten ska hanteras av länsstyrelserna, och inte Naturvårdsverket, samt att jakten inte kan överklagas till domstol.