Nu inleds säsongens varginventering.
Foto: Mostphotos Nu inleds säsongens varginventering.

Vinterns vargräkning startar i Finland

Finländarna uppmanas att sända in vargspillning för dna-analys i vinter. Målet är att kartlägga den växande vargstammen och upptäcka korsningar med hund.

I Sverige har dna-tester av varg använts under en längre tid och samma metodik testas allt mer för att kartlägga den finska vargstammen.
Naturresursinstitutet och Finlands viltcentral samordnar nu en nationell insamling av dna från varg.

Enskilda djuret
Genom analyser av dna från vargspillning kan man identifiera det specifika djuret, fastställa vargrevirets gränser och få reda på om det handlar om ett revirhävdande par eller en flock.
Man kan också se om en individ har invandrat från öst.
– I fjol tillvaratogs ett rekordantal dna-prover från varg, hela 1 499 stycken, säger forskaren Antti Härkälä vid Naturresursinstitutet, som samordnar insamlingen.

Prov från alla revir
– Spillningsprover tillvaratogs för dna-analyser från praktiskt taget alla kända vargrevir i Finland. För det tackar vi våra frivilliga insamlare, säger han.
Med hjälp av den nya metoden, den så kallade varghybridpanelen, där man letar efter ett antal markörer, kan man i Finland snabbare än tidigare identifiera korsningar mellan hund och varg.
När äldre dna-material testades påträffades två hybrider som man tidigare hade klassat som renrasiga vargar. Hybridvarg räknas i Finland som en främmande invasiv art.

Reagera snabbt
Då kan man också reagera snabbt om varghybrider påträffas i naturen, framgår det av ett pressmeddelande från viltcentralen.
De bästa förhållandena för tillvaratagande av dna-prover är vintertid med minusgrader. I snön kan man följa vargarnas spårlöpor och kölden bevarar dna på spillningens yta.