VVO läggs ned efter misskötsel

Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att det numera riksbekanta viltvårdsområdet Kuivakangas ska upphöra. Orsaken är att området missköts och att motsättningarna är så stora att det är meningslöst att fortsätta verksamheten.
Däremot får inte föreningen upplösas förrän den är skuldfri.

Att länsstyrelser går in och upplöser eller lägger ned viltvårdsområden hör till ovanligheterna. Och länsstyrelsen konstaterar inledningsvis:
– Någon vägledande praxis finns ännu inte, nio år efter lagen om viltvårdsområdens införande.
Redan 2002 tog länsstyrelsen i Norrbotten ett beslut att lägga ner viltvårdsområdet, men det överklagades och nedläggningen upphävdes. Det är en diger lista av omständigheter som länsstyrelsen nu redovisar i sitt nya beslut att lägga ned viltvårdsområdet Kuivakangas.

Insprängda markområden
Motsättningarna inom Kuivakangas VVO har existerat i minst tio år. Områdets storlek har varit mellan 12 000 och 13 000 hektar.
År 2000 beslutade länsstyrelsen, efter en gemensam begäran från viltvårdsområdet och berörda fastighetsägare att utesluta två fastigheter – sammanlagt sex skilda markområden – ur viltvårdsområdet.
De uteslutna markerna låg insprängda och åtskilda inom det stora viltvårdsområdet. Det gav senare upphov till oklarheter om var älgar skjutits, samt överskjutningar.

Massor med överklaganden
Länsstyrelsen konstaterar att Kuivakangas viltvårdsområdes medlemmar sedan dess genererat ett 50-tal ärenden hos länsstyrelsen och flera domstolsärenden – alla ger i varierande grad uttryck för missnöje med föreningens förvaltning.
Överklagandena handlar om mötesdemokrati, avsaknad av viltvård, oklarheter om jaktarrenden och röstlängder, påstådd jaktbrottslighet och ifrågasättande av att föreningen använder pengar för att driva rättsprocesser mot de egna medlemmarna. Överklaganden handlar också om att bara vissa markägare får del av föreningens utdelning.

Meningslöst att fortsätta
Lagen ger länsstyrelsen möjlighet att lägga ned ett viltvårdsområdet om föreningen ”allvarligt missköter förvaltningen”. Och det är vad länsstyrelsen i Norrbotten nu anser har skett.
Länsstyrelsen konstaterar helt enkelt att den djupa splittringen inom föreningen gör att samarbetet om jakt och viltvården i Kuivakangas ter sig meningslöst.
Länsstyrelsen sammanfattar:
– Sammantaget leder det till oförmåga hos föreningen att kunna organisera, samordna jakten eller kontrollera var inom området avskjutningen av älg sker. Det medför att förutsättningar för viltvårdsområdets syfte, att samordna viltvård, inte längre föreligger.

Revisorer av annan åsikt
Alltså ska viltvårdsområdet upphöra, vilket gäller från 1 juli i år.
Däremot får inte föreningen upplösas så länge den har mer skulder än tillgångar, vilket är fallet. Omfattningen av skulderna är dock än så länge oklar.
Viltvårdsområdets revisorer har inför länsstyrelsens beslut yttrat sig och hävdat att Kuivakangas Viltvårdsområdesförening i själva verket är en mycket välskött förening. Revisorerna anser att konflikterna är personliga och ligger utanför viltvårdsområdesföreningen.

Tidigare artiklar i ämnet:
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=358623
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=358179
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=286353
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=172383