Oavsett hur det blir med ett EU-förbud mot halvautomatiska studsare ska det inte gälla dem som redan fått licens är budskapet från inrikesminister Anders Ygeman om EU:s vapendirektiv.
Foto: Bill Nilsson/regeringskansliet Oavsett hur det blir med ett EU-förbud mot halvautomatiska studsare ska det inte gälla dem som redan fått licens är budskapet från inrikesminister Anders Ygeman om EU:s vapendirektiv.

Ygeman: ”Vi har värnat vapenägarna”

Inrikesministern om EU:s vapendirektiv

Sverige har lyckats värna de svenska jägarnas och skyttarnas intressen i förhandlingarna på EU-nivå om ett nytt vapendirektiv. Oavsett hur det blir med ett EU-förbud mot halvautomatiska studsare ska det inte gälla de som redan fått licens. Det kungör inrikesminister Anders Ygeman (S) i ett pressmeddelande.

”Nu ser vi resultatet av den linje som Sverige framgångsrikt har drivit i förhandlingarna”, skrivs det från regeringskansliet.
På samtliga punkter där Sverige framförde kritik har förslaget nu reviderats och de problematiska förslag som från början fanns med har strukits, konstateras det.
Det nuvarande förslaget till reviderat vapendirektiv innebär:
 • Ingen utökad femårig tidsbegränsning av licenser.
• Inget krav på obligatoriska läkarundersökningar.
• Inget stopp för internethandel för enskilda.
• Undantag från förbudet för de allra farligaste vapnen för frivilliga skytterörelsen, för muséer och samlare under vissa strikta krav.
• Fortsatt möjlighet att inneha pistol för målskjutning.
• Möjlighet till dispens för personer under 18 år som går på skidskytte- eller lantbruksgymnasium.
• Gemensamt europeiskt regelverk för förvaring efter svensk modell.
• Strängare märkningsregler som gör det enklare att spåra vapendelar.
• Tydligare regler om informationsutbyte mellan behöriga myndigheter

Vilka halvautomatiska studsare ska förbjudas?
Fortfarande pågår diskussioner om gränsdragningen för vilka vapen som inte ska tillåtas för civilt bruk. Sveriges ståndpunkt är fortsatt att de allra farligaste vapentyperna som är konstruerade för strid snarare än för jakt bör ställas under strängare kontroll, men att det krävs en tydligare definition av vilka dessa är. 

Ska ej gälla retroaktivt
Oavsett definition bör det inte gälla retroaktivt utan endast omfatta köp och försäljning, konstaterar Anders Ygeman.
– Det återstår att hitta en fungerande definition av de allra farligaste vapentyperna som inte längre ska tillåtas. Men oavsett vilken det blir så är min uppfattning att det inte bör gälla retroaktivt, utan endast omfatta förbud mot köp och försäljning, förtydligar han.
– Sverige har varit framgångsrikt i förhandlingarna. Vi fick bort de förslag som skulle ha skadat svenska jakt- och sportskytteintressen. Samtidigt bidrog vi med att de svenska kraven på förvaring kan bli europeisk standard vilket innebär en mindre risk att vapen hamnar i orätta händer, tillägger inrikesminister Anders Ygeman.