Yrkesfiskare får freda sina redskap mot skarv.

Yrkesfiskare får freda sina redskap mot skarv.

Yrkesfiskare får freda sig mot skarv

Länsstyrelsen i Halland mjukar upp skyddsjaktsreglerna för skarv och tillåter yrkesfiskare att bedriva skyddsjakt upp till 300 meter från fasta fiskeredskap.

Meningen är att skrämma fåglarna från fiskeredskapen, inte att minska skarvpopulationen.
–  I Halland har vi ett 20-tal yrkesfiskare som använder nät och ryssjor. Men alla kommer nog inte att behöva utnyttja tillståndet, säger länsfiskekonsulent Peter Norell till Hallandsposten.
På sikt kan allmän skyddsjakt bli tillåten, något som både jägareförbundet och Västkustfiskarna har efterlyst. Men innan ett sådant beslut fattas vill länsstyrelsen karlägga skarvpopulationen bättre.
Länsstyrelsen tror att de flesta skarvarna längs Hallandskusten kommer från Norge och ryska ishavskusten. I Halland finns kända häckningsplatser för skarv. De ligger på två obebodda skär och påverkas inte av den nya skyddsjakten.