”En särskild högtid för mig har varit att få delta i stövarjakt på hare med våra tre största stövarraser samtidigt igång. Det är verkligen speciellt att få höra dreven skalla i härligt höstväder”, skriver Solveig, Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.
”En särskild högtid för mig har varit att få delta i stövarjakt på hare med våra tre största stövarraser samtidigt igång. Det är verkligen speciellt att få höra dreven skalla i härligt höstväder”, skriver Solveig, Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.

”Aldrig mer än 210 vargar i Sverige”

Högtidsstunder för jägare pågår med merparten av alla jaktbara vilt lovliga för jakt. När det gäller de av oss som gärna jagar klövvilt är det verkligen sant. För vårt mest ekonomiskt värdefulla vilt, älgen, sker snart även ett politiskt högtidligt beslut i vårt högsta beslutande organ, riks­dagen.

Då kommer riksdagen att fatta beslut om en ny älgförvaltning, där vi ska kunna förvalta vår älgstam mer lokalt. I grunden är det en bra och klok inställning.

Men för att lyckas behöver vi få mer fakta beskrivet och då särskilt tillgången på foder.
Här efterlyser jag att staten ger Skogsstyrelsen ett tydligt uppdrag att synliggöra för alla jägare volymen vinterfoder, i form av tallungskog, som finns tillgänglig för en sund älgstam.
Hur många rovdjur i älgmarkerna?
Andra fakta, som blir uppenbara för allt fler jägare, är att veta hur många rovdjur som vi delar älg­stammen med. En björn äter upp ungefär 40 procent av de älgkalvar som föds och finns i björnens födoområde under våren. Ett varg­revir behöver cirka 120 älgar per år. Det påverkar uppenbart hur många älgar som finns kvar till älgjakt.
Just nu kommer ett utspel om att halvera vargjakten när riksdagens beslut om ett tillfälligt maxtak på 210 vargar tolkas på ett annat sätt.
Max 210 vargar även i framtiden
Min uppfattning är att det aldrig ska finnas mer än 210 vargar. Det innebär att efter årets valpfödsel (då antalet djur är högst) ska det maximalt vara 210 vargar i Sverige.
Det innebär för mig att vinterns vargjakt ska omfatta fler vargar att jaga än förra vintern och att Jägarnas Riksförbunds önskade kvot från förra året, på 103 djur, minst bör få skjutas.
En särskild högtid för mig har varit att få delta i stövarjakt på hare med våra tre största stövarraser samtidigt igång. Det är verkligen speciellt att få höra dreven skalla i härligt höstväder.
Vemodigt för harjägare i vargbältet
Med vemod kan jag samtidigt konstatera att för dem som bor i vargområden är det troligen något som i dagsläget är en direkt olämplig jakt utifrån djurskyddssynpunkt. 
Men för dem som fortfarande har möjligheten är det en högtidsstund att njuta av!
Med tillönskan om fortsatt god jakt!