C-initiativet om skyddsjakt på hela vargrevir ser ut som ett försök att överskugga att Centerpartiet spolierade en majoritet för sänkt gräns till 170 vargar, skriver två SD-politiker i ett debattinlägg.
Foto: Shutterstock C-initiativet om skyddsjakt på hela vargrevir ser ut som ett försök att överskugga att Centerpartiet spolierade en majoritet för sänkt gräns till 170 vargar, skriver två SD-politiker i ett debattinlägg.

(C)vek och otydlighet i jaktpolitiken

Centerpartiet fegade ur kring en sänkning av nivån på vargstammen, när de nyligen röstade nej till Sverigedemokraternas och Moderaternas motioner om att sänka gränsen för gynnsam bevarandestatus på Sveriges vargstam från 300 till 170 vargar.

LÄS MER

• Jakt & Jägare skrev om (C)veket om minskad vargstam här:

• Jakt & Jägare rapporterade om att C vill ha skyddsjakt på hela vargrevir här:

Därmed nåddes ingen riksdagsmajoritet. Nu försöker C reparera det sänkta förtroendet efter kritiken från jägarhåll, som vi bland annat kunnat läsa om i olika jakttidningar.
Centerpartiet hade en kommittémotion till riksdagen där partiet skriver: ”Centerpartiet vill ha en situation där vargens gynnsamma bevarandestatus nås vid 170–270 individer”.

”C fegade ur”
Ändå, när Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna behövde Centerpartiet för att nå en majoritet i miljö- och jordbruksutskottet, fegade C ur och vägrade ge sitt stöd, trots att partiet i nämnda motion förde en liknande diskussion som SD och M kring nivån för gynnsam bevarandestatus enligt riksdagsbeslutet 2013.
Sverigedemokraterna och Moderaterna hade motioner med olika skrivningar som ingick i utskottets beredning, men båda vill att Sverige ska hålla vargstammens numerär i nedre delen av det intervall som riksdagen beslöt 2013. Den ingången har för övrigt SD motionerat om senaste tre riksdagsåren, men stått ensamma ända fram till detta riksdagsår.

”Nu försöker C reparera skadan”
Nu försöker Centerpartiet reparera skadan genom ett nytt initiativ i miljö- och jordbruksutskottet. C förordar en effektivare skyddsjakt på varg, där det vid behov ska möjliggöras att tillåta skyddsjakt på hela revir i stället för på enskilda individer. Vidare vill C bland annat göra det tryggare, enklare och snabbare att ansöka om skyddsjakt, i det förslag man lagt som utskottsinitiativ.
Att detta förslag läggs fram just nu ser ut som ett försök att överskugga det faktum att C just stoppat ett försök att åstadkomma en varaktig minskning av vargstammen.
Att jaga i hela revir har med fördel praktiserats vid licensjakter. Möjligheterna till detta skulle ha blivit än större med en riksdagsmajoritet för en sänkt gynnsam bevarandestatus, något som Centerpartiet ju satte käppar i hjulet för.

Förslag som redan presenterats
För att finna effektiva initiativ om skyddsjakt behöver man inte gå längre än till Sverigedemokraternas kommittémotion Svensk jakt- och viltvård. Ett sådant initiativ är skyddsjakt på rovdjur föregången av lokal remissinstans, så att beslutsunderlaget tar till vara lokala kunskaper och kännedom om problematiken i närområdet.
Vi i Sverigedemokraterna har också föreslagit att begreppet skyddsjakt måste vidgas och i högre grad användas i förebyggande syfte. I lika hög grad måste ersättningarna för drabbade djurägare ses över och sättas i relation till den verkliga ekonomiska skadan. Dessa åtgärder skulle mildra den upprörda stämning som råder i bygder där rovdjur gått till angrepp och öka acceptansen för de rovdjur som etablerat sig i bygden med omnejd.

”Ständiga svek och otydlighet”
Det är tydligt att Centerpartiet står på ostadig grund vad gäller jaktpolitiken, med ständiga svek och en återkommande otydlighet. På det viset stärker de inte sina aktier hos jägarkåren, utan har med rätta hamnat i en svekdebatt.
Det verkar som om Centerpartiet vill undvika att gå emot regeringen och hellre låter Miljöpartiet styra vargpolitiken fram till valet.

RUNAR FILPER (SD)
MATS NORDBERG (SD)
ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet