Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riks­förbund.

Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riks­förbund.

Cynisk kritik mot paragraf 28

Paragraf 28 behövs för att kunna freda tamdjur mot rovdjursangrepp. Kritiken mot nyordningen för att anmäla paragraf 28-skott är cynisk och visar på total oförståelse för de rovdjursdrabbade, tycker JRF-basen Solveig Larsson.

Denna höst har effekterna av de stora rovdjursstammarna synts allt tydligare. Allt för många har tvingats genomlida angrepp med tragiska utfall, som dödade eller skadade hundar och tamboskap. Angrepp där människor blivit skadade har också skett och många vittnar om oro och känner sig inte trygga i sin närmiljö på grund av stora rovdjur.
Den förenkling i rätten att försvara sig som kommit genom att paragraf 28-skott nu anmäls till länsstyrelsen, och inte längre till polisen, är en fråga som Jägarnas Riksförbund framgångsrikt drivit och fått gehör för.

Nyordningen kritiseras

Nu ifrågasätts nyordningen för paragraf 28 av rovdjursvänner.
Det är verkligen cyniskt och visar på en total oförståelse för den verkligheten de människor som bor och verkar i rovdjursområdena lever i.
De uppföljningar som redan gjorts pekar på att regeln tillämpats korrekt, vilket är precis vad vi i Jägarnas Riksförbund alltid framfört.
Det finns ingen som vill utsätta sig för rovdjursangrepp. Det är stötande att drabbade människor skall utpekas som möjliga grova brottslingar. Istället borde de stöttas i den kris som uppstått.
Rätten att försvara sig behöver istället, med de kraftigt ökade rovdjursstammarna, ytterligare förenklas.
Alla stora rovdjur som visar oskyggt beteende, och befinner sig i människors närhet, borde kunna avlivas omgående.
Jägarnas Riksförbund har länge framfört att rovdjur som befinner sig i närhet av tamdjur, tomt samt beteshagar ska kunna avlivas på eget initiativ, utan att anmälan behöver ske till polisen.

Känner sig utanför
Vi kan inte fortsatt att använda dyra samhällsresurser och skapa misstänkta grova brott på grund av rovdjurs felaktiga uppträdande. Detta samtidigt som grundläggande samhällsservice inte kan upprätthållas och människor i dessa områden känner sig alltmer utanför.
Jägarnas Riksförbunds stämmobeslut om nej till frilevande varg är helt logiskt utifrån den verklighet som råder.

Dags för rovdjurspropositionen
I dagarna debatterar riksdagen och fattar beslut omkring regeringens proposition angående rovdjurspolitiken.
Här kommer det att synas vilka partier som i politisk handling bryr sig om människorna i rovdjursområdena och deras möjligheter att leva på traditionella glesbygdsnäringar. Beslutet måste bli tydligt och en kraftig beskattning av varg måste ske denna vinter. Även jakten på lo och björn måste ökas betydligt.
Det är dessutom hög tid att jakt på järv införs.
Här har Naturvårdsverket i dagarna beslutat ge länsstyrelserna i mellan- och norra regionen möjlighet att bevilja mycket begränsad skydds­jakt på järv.

Jägare ställer upp?

När vi fått besluten gäller det att jägare vill ställa upp och genomföra förvaltningen.
Här finns inga anställda handläggare som i tjänsten verkställer de politiska besluten, utan människor ska göra detta på sin fritid. Därmed riskerar de att bli föremål för påhopp av rovdjurskramare och noga granskade av myndigheter.
De förtjänar i stället att bli uppmärksammade som de samhällets demokratiska stöttepelare som de verkligen är!

Försvårar för vapenägare
En annan het politisk debatt, och förslag som riskerar att leda fel, är att försvåra möjligheten att äga vapen. Här blir jägare och sportskyttar utsatta för ännu mer krångel.
Samtidigt har de som behöver vapen till kriminella handlingar inte några som helst problem att finna betydligt mer effektiva vapen, som finns i omlopp i form av insmugglade militära vapen.
Politiska beslut har under decennier skärp regelverken kring legalt vapenägande.
Det illegala användandet av vapen har trots detta ökat. Istället för populistiska politiska utspel, som medför mer krångel och förbud, krävs mer kunskap omkring vapen och dess effekter, precis som alla jägare lär sig i sin utbildning till jägare.
Det behövs även kraftinsatser mot de bakomliggande orsakerna kring illegalt användande av vapen.

Bössorna behövs!

För att markägare/jägare ska kunna försvara tamdjur och näringar mot rovdjur, och lokalt förvalta de ökande viltstammarna, krävs tillgång till redskap – och redskapet är bössan!