Övre raden från vänster: Dan Franzén, JRF-Östergötland; Jonas Viklund, JRF-Norrbotten och Lennart Eklund, JRF-Örebro. Nedre raden från vänster: Jan Lingheimer, JRF-Östergötland; Lasse Lignell, JRF-Jämtland och Per Hedspång, JRF-Stockholm.

DEBATT: JRF behöver förnyelse i förbundsstyrelsen

”Jägarnas Riksförbund är en medlemsstyrd ideell förening där medlemmarnas tyckande och lokalkännedom står i fokus. Som medlem har du alla möjligheter att påverka förbundets arbete…” Så står det på JRF:s webbplats. Inför årets förbundsstämma är det därför nödvändigt att vi säkerställer tillsättandet av en förbundsstyrelse som lever som den lär.

Det är ytterst angeläget att medlemmarna verkligen hamnar i fokus och att deras kunskaper, erfarenheter och förslag till förbättringar tas till vara inom JRF.

Förbundsstyrelsen måste lyssna på dem som faktiskt är förbundet. Det räcker inte med bara motionsrätt utan förbättringsarbetet måste fortgå hela tiden. Signaler från avdelningar, distrikt och även enskilda medlemmar måste omhändertas, granskas och återkopplas – även om signalen är kritisk till vad förbundet står för eller hur det styrs.

Efter ordförandekonferensen i september 2021 lämnades förbättringsförslag. Ingen reaktion från styrelsen kunde noteras.

Öppenhet bygger förtroende

För alla organisationer gäller: Öppenhet bygger förtroende och slutenhet bygger misstroende. Inte bara den biologiska mångfalden är viktig utan även den mänskliga mångfalden. Heterogena grupper fattar bättre beslut än homogena grupper just genom att de kan ta hänsyn till flera perspektiv.

Oavsett om det som Jägarnas Riksförbund gör uppfattas positivt eller negativt kan öppenhet öka engagemanget och på så vis bidra till att utveckla verksamheten inom förbundet.

Slutenhet får motsatt effekt. Det skapar misstänksamhet, illvilja och passivitet.

Något hemlighetsmakeri kopplat till fattade beslut som uteslutningen av Victoria Kärrman får inte förekomma, utan vi måste ställa krav på en transparent ledning som innebär öppenhet mot medlemmarna.

Vill se nytänkande

Att bilda opinion för att få till en förbättring är en grundläggande rättighet i en demokratisk organisation. Så även i vårt förbund.

Vi vill se prov på nytänkande i styrelsearbetet som inte får hämmas av gamla rutiner. ”Så har vi alltid gjort” är ett förlegat arbetssätt och bör förpassas till den plats där det hör hemma, således i papperskorgen.

Vi medlemmar måste få bekräftat att förbundsstyrelsen utnyttjar hela styrelsens kompetens, vilket innebär ansvarsfördelning inom styrelsen.

Skyldighet att utveckla

Det är vid kommande förbundsstämma, i Kalmar den 18–19 juni, som vi medlemmar genom valda ombud har en skyldighet att utveckla förbundet. Låt inte chansen gå förlorad att få till en förändring av förbundsledningen som leder till att förbättra förbundet. Våra medlemmar är värda mera än ett slentrianmässigt tänkande.

Undertecknade har till valberedningen inlämnat förslag på några nya FS-kandidater som vi tror kommer att leva upp till vår målsättning.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribenternas egna.