Skogsbolag och rovdjursivrares prioriteras före dalfolket, tycker Malte Sandström om Maria Norrfalks insats som landshövding i Dalarna.

Skogsbolag och rovdjursivrares prioriteras före dalfolket, tycker Malte Sandström om Maria Norrfalks insats som landshövding i Dalarna.

En hövding för dalfolket?

Vems intressen företräder landshövdingen Maria Norrfalk i Dalarna? Tyvärr har det vid upprepade tillfällen visats att hon inte företräder dalfolkets intressen och att hon saknar respekt för demokratin, skriver Malte Sandström i ett debattinlägg.

Vad gäller antalet vargföryngringar i Dalarna körde Maria Norrfalk över viltförvaltningsdelegationens beslut när hon i samråd med Naturvårdsverket godkände att antalet föryngringar ökades med 50 procent.
Liknande beteende visade hon för några år sedan då viltvårdsnämnden enhälligt beslutat om älgavskjutningen i Dalarna. Då satte hons sig ned med Stora Ensos representant Åke Granqvist och höjde avskjutningen helt orealistiskt. Granqvist förefäktade nämligen uppfattningen att det skulle finnas högst tre älgar per tusen hektar i vinterstam. Forskning har senare visat att det krävs sex älgar per tusen hektar enbart för att försörja varg och björn.

Jobbar för att maximera vargstammen
Man kan undra varför länsstyrelsen gör allt för att maximera vargstammen i Dalarna genom att i alla år varit i stort sett helt emot skyddsjakt. Sedan formuleras en licensjaktsansökan på ett sätt så att den inte kunde godkännas av Naturvårdsverket. Jag kan inte komma ifrån misstanken att detta var avsiktligt.
Vidare att det endast skulle få skjutas åtta vargar i Dalarna och att ett revir som inte finns i norra Dalarna skulle ingå i avskjutningen.

Bantade jaktkvoten ytterligare
När sedan trycket blev för stort tvingades länsstyrelsen göra en ny ansökan. Men i den minskades avskjutningen ytterligare till sammanlagt sju vargar.
Nåväl myndigheten har i alla fall lyckats fördröja jakten och gett rovdjursivrarna möjlighet att överklaga. Man kan fråga sig vilka orsaker som ligger bakom när skogsbolag och rovdjursivrares intressen prioriteras före dalfolket.


Malte Sandström