Posavski gonic finns över hela landet och används till jakt på hare, räv, björn, lo och vildsvin. Det finns nog till och med fler räv- och harhundar i Sverige än vildsvinshundar, menar debattören.
Posavski gonic finns över hela landet och används till jakt på hare, räv, björn, lo och vildsvin. Det finns nog till och med fler räv- och harhundar i Sverige än vildsvinshundar, menar debattören.

Idiotiskt med två stövarklubbar

I stället för att tjafsa om vad vi använder våra hundar till, så skulle de gynnas om det blev en enda specialklubb som ansvarar för de olika stövarraserna och deras jaktprov, tycker en bekymrad posavski gonic-ägare.

Det Jakt & Jägare skriver i nummer 12/2019, det vill säga att den kroatiska stövarrasen posavski gonic i Sverige bara används till vildsvinsjakt, är fel.
Rasen finns över hela landet och används till jakt på hare, räv, björn, lo och vildsvin. Det finns nog till och med fler räv- och harhundar i Sverige än vildsvinshundar. Rasen har stor jaktlust och ställer stora krav på ägaren när det gäller injagning.

Rasklubben har ändrat inriktning
Nuvarande ordförande i rasklubben har dock ändrat inriktning för rasens utveckling i Sverige. Det är tragiskt för svenska jägare och rasen i Sverige, och tvärtemot vad syftet var när klubben grundades.
Då jobbade klubben för posavskiägare i hela landet, och inte enbart för dem i södra Sverige som oftast bara jagar vildsvin med sina posavski.
Jägare i Dalarna och norrut använder sina hundar till räv, hare, lo och björn. Men tyvärr så blev den förra styrelsen motarbetad från flera håll vad gäller jaktprov på hare och räv. I stället måste vi åka till Finland och Norge för att göra de jaktproven.

Det räcker med en specialklubb
Att ha två olika stövarklubbar i Sverige – Svenska Stövarklubben och Svenska specialklubben för drivande vildsvinshundar – är idiotiskt. Det räcker med en specialklubb som sköter samtliga prov för de viltarter som vi jagar med våra stövare.
Det finns dessutom redan i dag stövarraser organiserade inom Svenska Stövarklubben som även används och säljs som vildsvinshundar, till exempel foxhounden.
I stället för att tjafsa om vad vi använder våra hundar till, så skulle de gynnas om det blev en enda specialklubb som ansvarar för de olika stövarraserna och deras jaktprov.
Det är dags att Svenska Stövarklubben vaknar och ser möjligheter i stället för problem. Om det ändå inte skulle gå att införliva alla stövarraser i en specialklubb borde det bildas en ny stövarklubb för de stövarraser som används till att jaga både hare, räv och vildsvin

BEKYMRAD POSAVSKIÄGARE