"Ibland är det viktigare än annars att vi jägare står upp tillsammans och försvarar oss." Från vänster Solveig Larsson, Henrik Tågmark och Martin Lundgren.
Foto: Jägarnas Riksförbund "Ibland är det viktigare än annars att vi jägare står upp tillsammans och försvarar oss." Från vänster Solveig Larsson, Henrik Tågmark och Martin Lundgren.

”Jägare behandlas som terrorister”

Myndigheter verkar just nu verkar vilja måla upp all jakt som kriminell verksamhet. Vi undrar om jägare i dag ses som motståndare mot en “grön” rörelse som har fäste i vår regering och de myndigheter som styr över jakten, debatterar tre JRF-företrädare.

Jakten är en del av människans natur och historia. Vi som jagar vet detta i själen. När vi efter ett långt slit står med en sekunds fullständig fokus på bytesdjuret och finns plötsligt inget annat än ögonblicket.
Den som inte har förlorat kontakten med naturen, eller den som har återupptagit den, vet att jakten handlar om just jakt. Att jakten inte handlar om hat, inte om politik, inte om byråkrati och inte om dödande. Även om de som inte har jagat eller jagar nog inte ens förstår skillnaden.

Måste stå upp för jakten
Tyvärr så innebär dagens urbana samhälle att jakten är en marginaliserad del av många människors liv. Vi som jägare måste förstå detta och acceptera att vi måste argumentera för och stå upp för jakten. Sprida jaktens positiva värden på ett sätt som alla kan förstå. Genom att utbilda nya jägare och hålla en hög standard avseende laglydighet och medmänsklighet.
Inom Jägarnas Riksförbund, JRF, finns Sveriges föreningsliv kvar. På ideell bas verkar vi för en enklare jakt i en strävan mot det ursprungliga. Vi försöker finnas inom politiken för att jägaren ska slippa det.
Ibland är det viktigare än annars att vi jägare står upp tillsammans och försvarar oss. Vi kan göra det utan att samlas. Vi behöver bara ha en gemensam tanke och vilja.

Alla medel tillåtna
Just nu är en sådan tid. Vi ser hur jägare behandlas som terrorister. Illegal jakt målas upp som en av samhällets värsta brottsrubriceringar. Och när målet är så högt, är alla medel tillåtna.
Jägarna Riksförbund tar naturligtvis avstånd från all form av illegal verksamhet, även illegalt dödande av vilda djur. Men agerande från myndigheter verkar vilja måla upp jakt, all jakt, som kriminell verksamhet.
Vi undrar över varför vi har kommit hit. Vad som gör att vi ser dessa händelser samlade i tid och rum. Vi undrar över om jägare i dag ses som motståndare mot en “grön” rörelse som har fäste i vår regering och de myndigheter som styr över jakten.

En lång rad bevis
Bevisen för detta går att rada upp. Vi har länsstyrelser som uppmanar till att ange illegal jakt anonymt. Vi har “nykterhetskontroller” med helikopter, våld och snöskoter. Vi har bevisförvanskning i brottsutredningar. Vi har myndighetssammanträden med tema illegal jakt. Vi har en numera lång rad långt gångna och utdragna rättsprocesser där jägare straffas, från gripande till långt efter frikännande. Vi har poliser i glesbygden, men bara när det är vargjakt (ett sorgligt, men sant exempel). Listan kan göras betydligt längre.
Det den “gröna rörelsen” tydligt har missat är att jägare är den grupp som på ett självbevarande sätt värnar naturen. Jägarna vill ha naturliga artrika områden där vi människor kan vara en del av naturen, inte en betraktare. Att värna naturen är att värna jakten, att värna jakten är att värna naturen.

Jakten har blivit politiserad
Vi vill inte politisera jakten men jakten har blivit politiserad åt oss. Vi har blivit politiska motståndare till en sittande regering, som efter snart 8 år i ledande ställning så fullständigt har misslyckats att se den ideella och naturälskande kraften i jägarkåren att man har vänt dessa mot sig.
Vi som älskar att leva i naturen måste därför sätta agendan för förändring. Hitta en politiker i din närhet som jagar. Se till att politikern vet om att den har ditt stöd, och varför. Vi behöver inte samlas i rum, bara i tanke och vilja.

MARTIN LUNDGREN
distriktsordförande Jägarnas Riksförbund Dalarna

SOLVEIG LARSSON
ordförande Jägarnas Riksförbund

HENRIK TÅGMARK
vice ordförande Jägarnas Riksförbund tillika rovdjursansvarig i JRF