”Jägareförbundet sprider lögner till skolbarn”

Under innevarande år har svenska skolelever fått sig tillsänt boken ”Rovdjur” av Anna Roos. Hon arbetar på enheten för miljögiftsforskning på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm med miljögiftsfrågor, sälar, uttrar med mera. Anna Roos säger sig ha ett brinnande intresse för djur, natur och miljöfrågor.

Boken skickas från tidningen Svensk Jakt direkt till eleven, inte till målsman. Bilagt finns ett brev där eleven gratuleras till denna vinst i ett boklotteri. En del barn har fått boken i skolan.
Boken ”Rovdjur” är ingenting annat än ett fult försök att indoktrinera och hjärntvätta skolbarn när det gäller rovdjur.
När det gäller avsnittet om varg, är det fullt av lösa antaganden och faktafel.

Vargen större än en schäfer
Roos påstår att en varg ”bara är något större än en schäferhund”.
En schäfer varierar från tikens mankhöjd 55-60 centimeter till hanens 60-65 centimeter. Enligt Viltskadecenter på Grimsö forskningsstation är varghannens mankhöjd 80-90 centimeter. Alltså en skillnad på 20-25 centimeter!

Vargarna är inte skygga
Enligt Roos har vargen ”en medfödd rädsla för människor och är därför mycket skygg”.
Den som följer med det minsta i TV, radio och tidningar vet att detta också är en lögn.
Som exempel kan nämnas den kvinna, som den 13 november stod vid sin bil, då en varg dök upp bakom henne på armlängds avstånd. Detta hände i Hammarkullen, förort till Göteborg.
Dagstidningen GP har dessutom de senaste veckorna rapporterat om närgångna vargar i både Lerum och Angered.
Den 18 november gick en varg omkring mellan båtvarven på Vindön i Göteborgs skärgård.

Angrepp mot hundar inte sällsynt
När det gäller förhållandet jakthundar-varg vet Roos att: ”Ibland dödar vargar jakthundar, men det är mycket ovanligt.”
Senast det ”ovanliga” inträffade var norr om Åkersberga.
Under jaktsäsongen dödas eller skadas i genomsnitt en jakthund per vecka, trots att vargstammen påstås uppgå till endast 200-250 djur.
Jägarna försöker dessutom undvika att släppa sina jakthundar om de vet att, det finns varg i markerna. Det är dessutom inte ”bara” jakthundar, som blir vargmat. I Ramnäs, Västmanland togs den 14 november en dvärgpinscher av varg på gårdsplanen framför ögonen på ägaren.

Visst finns vargar bland renar

Roos är också väl insatt i samernas liv eftersom hon tvärsäkert påstår: ”Idag finns inga vargar i samernas områden.”
I Piteå-Tidningen kunde man den 20 november läsa om en vargtagen ren i Södra Vistträsk. Detta är bara ett exempel av många när det gäller vargtagna renar.
När det gäller vargars matvanor vet Roos besked:
”De tar i första hand sjuka eller svaga djur och kalvar.”
Enligt våra erfarenheter är även detta ett faktafel.
Roos lär också barnen att: ”Många vargar skjuts olagligt eftersom en del människor inte vill ha varg i sina egna revir.”

Inget faktastöd om illegal jakt
Olaga jakt förekommer säkert, liksom det förekommer annan kriminell verksamhet i vårt land, men det finns inga fakta bakom Roos påstående att ”många” vargar skjuts olagligt, eftersom det finns ytterst få bevis på att det bedrivs olaga jakt på varg.
Vi skulle vilja ha en förklaring från Svenska Jägareförbundet på vems uppdrag man nedlåter sig att sprida denna lögnaktiga propaganda om rovdjur till skolbarn!

Anne-Christine och Stig Engdahl, djurbönder i Dals Ed-Haldenreviret

PS
Strax innan vi skulle sända iväg ovanstående debattinlägg läste vi att ytterligare tre hundar tagits av varg 15, 19 och 21 november. Med dvärgpinschern den 14 november blir det fyra vargtagna hundar på en vecka.

DS