Jakten bäst för klimatet

Jakten är det klimatsmartaste sättet att skaffa kött. Viltköttet är dessutom av absolut bästa kvalitet. Viltköttet kräver i de flesta fall minimala transportsträckor och förorsakar därmed inga koldioxidutsläpp, och inte de övergödningsproblem som uppstår vid industriell djuruppfödning.

Det är därför häpnadsväckande att Naturskyddsföreningen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet förordar en ohejdad ökning av rovdjur i den svenska naturen och därmed reservera den bästa råvaran åt varg, björn och lo.
En del säger att kött finns i affärerna. Detta kommer ju att öka importen av kött. En del import sker ju från andra sidan jordklotet och kan kanske vara laddat med både hormoner och antibiotika.

Blundar för effekterna
Man blundar även för de luftföroreningar som dessa transporter medför.
Man blundar även för de levnadsförhållanden de importerade djuren haft.
Jag tycker att det är djupt tragiskt att våra barn och barnbarn inte längre skall ha till gång till den bästa råvaran utan tvingas nöja sig en sämre sort.
Det är skrämmande att ovan nämnda aktörer inte inser att vi för våra efterkommandes skull bättre måste tillvarata våra egna resurser och minimera transporter.
Man får hoppas att deras ställningstagande beror på okunskap och inte på illvilja mot människorna i rovdjurstäta områden.

Malte Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna