Förbundsordförande Solveig Larsson tycker att det är demokratiskt vansinne att EU tillåts fatta beslut som det om blyförbud i hagelammunition.
Foto: Jägarnas Riksförbund Förbundsordförande Solveig Larsson tycker att det är demokratiskt vansinne att EU tillåts fatta beslut som det om blyförbud i hagelammunition.

Jaktfiender dikterade beslut om blyhagel

Jaktfientliga organisationer har skrivit EU-kommissionens underlag till det blyförbud i hagelammunition som har antagits på tjänstemannanivå, skriver JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

Genom att anpassa jakten, så att riskgrupper kan delta, visar vi att med vissa justeringar fortsätter vår fina jakttradition att jaga tillsammans. Jakten har en livshöjande kvalitet som hjälper oss att vara uthålliga och att kunna hantera pandemin i vardagen.

Fredsprojektet EU har kollapsat
Fredsprojektet EU har däremot kollapsat detta år. Coronaviruset verkar ha fått samarbetet att hamna i respiratorvård på någon sluten intensivvårdsavdelning. De jaktfientliga miljöfundamentalistiska krafternas gift har dock fortsatt att verka i EU:s tjänstemannabeslut.
Ett praktexempel är det blyförbud i hagelammunition som har antagits på tjänstemannanivå. Det har visats att jaktfientliga organisationer har skrivit kommissionens underlag. I processen har man struntat i att beakta andra kompetenta organ inom EU.
Innehållet bryter också mot EU-principer om nivå på beslutsfattande och grundläggande rättigheter för medborgare. Definitionen på mark som omfattas är oklar och i stort sett hela Sverige och Finland kan omfattas av förbudet.

Sverige röstade för blyförbudet
Vid beslutsmötet röstade Sverige, utifrån miljödepartements inställning, för förbudet medan Finland röstade emot. EU-parlamentet och regeringscheferna kan säga nej annars måste beslutet genomföras inom två år.
Nu har den svenska riksdagen makt att besluta att statsministern ska säga nej till beslutet. Om vi inte kan stoppa beslutet införs blyförbud, som i praktiken inte förbättrar miljön, och som dessutom bryter mot grundlagen.
Ett förbud vore även ett stort slöseri med skattemedel för att försöka kontrollera att det efterlevs. Det är demokratiskt vansinne att EU tillåts fatta denna typ av beslut, och det visar att EU-patienten är i extremt stort behov av vaccinering för att få förmåga att syssla med rätt saker.

Människors livskvalitet förödas
De stora rovdjuren är en annan känd fråga som fredsprojektet EU lyckas förpesta så att ofred har skapats för dem som berörs. Allt fler djurägare tvingas genomlida det trauma som åsynen av lemlästade djur innebär, och de får leva med effekterna av att regelverk skyddar rovdjur, men tillåter att människors livskvalitet och livsverk förödas.
En rejäl vargjakt i vinter skulle genast förbättra situationen. Om bara viljan finns hos myndigheterna så kan en förbättring ske snabbt.