Låt markägaren bestämma i vargfrågan

Låt ägarna av skogen avgöra hur mycket varg vi ska ha. Det är väl ändå vi markägare som gratis hyser varg och andra djur. Då tror jag att vargfrågan kan få en balanserad lösning. Övriga särintressen som marklösa jägare, utredare, proffstyckare med flera får acceptera vår lösning. Avslutningsvis vill jag understryka vikten av en sansad […]

Låt ägarna av skogen avgöra hur mycket varg vi ska ha. Det är väl ändå vi markägare som gratis hyser varg och andra djur. Då tror jag att vargfrågan kan få en balanserad lösning. Övriga särintressen som marklösa jägare, utredare, proffstyckare med flera får acceptera vår lösning.
Avslutningsvis vill jag understryka vikten av en sansad och seriös debatt. Jag kan inte förstå varför vissa insändare måste vara ursinniga. Man undrar om det är något annat som ligger bakom. Trots allt tycker vi alla om skogen och dess möjligheter.

Min tanke och poäng är att markägarna på ett förnuftigt och genomtänkt sätt finner en rimlig lösning på vargfrågan. Det är vi som är generellt sett den kunnigaste parten i frågan och det är vi som betalar notan vare sig vi har eller inte har varg.
Vi ska även akta oss noga för att bli något språkrör för vare sig vargkramare eller varghatare. Att vargtillväxten skulle släppas för fäfot kan kramarna glömma likaledes som varghatarna kan glömma decimering till intet eller nolltolerans.
Återigen, det är viktigt att hålla borta särintressena i denna viktiga fråga. Vi kan inte tillåta självutnämnda företrädare för marklösa jägare eller jägare med marginell markyta, utredare, turister, lärare och likasinnade att bestämma i denna fråga. Debattera kan väl dessa grupper göra ändå. Särintressena är nämligen flyktiga och påverkbara. Endera dagen utan synbar förklaring kan de byta uppfattning. Det är bra att de debatterar men inflytande? Nej tack.