LD kräver nya tag om rovdjuren

Landsbygdsdemokraterna (LD) kräver en konsekvensutredning av rovdjurspolitiken samt en omförhandling av Sveriges EU-medlemskap, skriver partisekreteraren Lena Laakssonen.

Landsbygdsdemokraternas lösning på rovdjurspolitiken återfinns i en av våra grundstenar. Det är den så kallade ”subsidiaritetsprincipen”, vilket innebär att beslut om denna förvaltningsfråga ska fattas av de människor som berörs.
Med anledning av ovanstående har Landsbygdsdemokraterna skrivit till våra folkvalda i riksdagen och krävt att en konsekvensutredning av rovdjurspolitiken och dess påverkan på landsbygden snarast kommer till stånd. Utredningen skall speciellt belysa situationen för landsbygden med en ökande vargstam.
Omförhandling med EU
Samtidigt kräver Landsbygdsdemokraterna att Sverige genast tar upp en omförhandling av EU-medlemskapet. I det nya omförhandlade EU medlemskapet bestämmer Sverige själv över sin rovdjurs- och landsbygdspolitik samt över frågor som rör de näringar som är beroende av naturen.
Vi väntar med spänning på ett svar av de nuvarande folkvalda ledamöterna i riksdagen.
Så här långt är det alldeles för tyst. Det är en tystnad som kommer att ge sittande politiker, hög som låg, respass ut ur riksdagshuset 2014. Landsbygdsbefolkningen har fått nog och vi är en stor och viktig del av Sverige.