JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

LEDARE: Skyddsjakt ska beviljas efter första angreppet

Jägarnas Riksförbunds inställning är att skyddsjakt på varg ska beviljas omgående efter första angreppet och inga särskilda regler för genetiskt skyddsvärda individer ska finnas, skriver förbundsordförande Solveig Larsson.

Efter rekordkyla som start på 2024, med hela landet i vit vinterskrud, har både värme och blåst ruskat om och övergår nu i alltmer livgivande ljus och värmande sol. Den ”tummetott” till licensjakt på varg som inledde 2024 genomfördes raskt, av skickliga jägare, i de områden som inte hade drabbats alltför hårt av vädrets makter.

I de sydliga länen eskalerar vargattackerna och antalet tamdjursägare som lever med ständig oro ökar rejält, när vargen nu invaderar Sveriges tamdjurstätaste områden. Även lodjuret orsakar rejäla skador och licensjakt behövs i betydligt större omfattning än vad som i år får genomföras. I det här sorgliga läget blir skyddsjakt, och möjligheten att försvara tamdjur enligt paragraf 28 i jaktförordningen, mycket viktiga verktyg.

Tumreglerna uppdateras

Regeringen har insett att de ”tumregler” som togs fram till stöd för skyddsjaktsbeslut för 18 år sedan, då vargantalet var en tredjedel av dagens stam, behöver uppdateras och Naturvårdsverket ska i närtid leverera svaret.

JRF har fått lämna synpunkter och vår inställning är att nu när vi har uppnått internationella åtagandena och de stora rovdjuren har gynnsam bevarandestatus, ska skyddsjakt beviljas omgående efter första angreppet och gälla i tre veckor inom en kilometer från angreppet. Inga särskilda regler för genetiskt skyddsvärda individer ska finnas, då stora rovdjur med avvikande beteenden omgående behöver tas bort.

Även paragraf 28 i jaktförordningen behöver utvecklas med rätt att förfölja ett rovdjur som angriper tamdjur. På så sätt kan tamdjursangripande rovdjur omgående avlivas.

Med dessa förändringar effektiviseras och avbyråkratiseras myndigheternas arbete och tamdjursägare får ökad rådighet över sin situation. Det är att förenkla och återskapa tilltro för drabbade!

Politisk dragkamp

EU-kommissionen å sin sida verkade veckan före jul ha förstått behovet av att varg behöver förvaltas aktivt och meddelade att arbetet med att flytta varg i art- och habitatdirektivet till förvaltningsbar ska inledas. Första steget är att ändra skyddsstatus i Bernkonventionen, där EU röstar för alla medlemsländer, för att sedan kunna ändra i direktivet.

”Det är lite ’Davids kamp mot Goliat’ som utspelas, då rovdjursvärnarna har många som jobbar för sin syn i Bryssel.”

Nu pågår politisk dragkamp i Bryssel, där svenska och finska regeringen med flera är drivande för ett genomförande, medan rovdjurskramarna har EU-länder som inte ser behov av förändringen på sin sida. Det är lite ”Davids kamp mot Goliat” som utspelas, då rovdjursvärnarna har många som jobbar för sin syn i Bryssel.

Men vi kan påverka EU-parlamentet. Så rösta i EU-valet i juni och säkerställ att du vet hur den du ger din röst kommer att arbeta med viktiga frågor.