Martin Moraeus, viltförvaltningsdelegat, anser att björnstammen i Dalarna måste minskas nästa år och uppmanar jägare att rapportera alla björnobs.
Martin Moraeus, viltförvaltningsdelegat, anser att björnstammen i Dalarna måste minskas nästa år och uppmanar jägare att rapportera alla björnobs.

Nästa år måste björnstammen minska

Att landshövdningen har uttalat sig om att björnavskjutningen i Dalarna troligtvis kommer att minska nästa år måste vara ett missförstånd.

Från och med nästa år får vi en större beslutaderätt då Naturvårdsverket ger oss möjlighet att själva bestämma. I år fick vi ett tak på 81 björnar i det mellersta förvaltningsområdet, som länsstyrelserna själva fördelade mellan sig. Nästa år kommer vi inte att få någon tak utan får själva bestämma så länge vi befinner oss över den redan beslutade miniminivån för Björnstammen.
Vi har tagit ett beslut om ett övergripande mål för björnstammen i Dalarna om 250 individer. Min bestämda mening är att avskjutningen ska vara anpassad efter det förvaltningsmålet. Att landshövdingen redan nu kan uttala sig om hur många björnar som ska skjutas är alltså mycket märkligt.

Björnobsen viktig
Det allra viktigaste är att vi får bra underlag för att kunna veta hur många björnar vi har. Vi väntar på en spillningsinventering men den kommer att dröja något eller några år.
Det är alltså av yttersta vikt att vi får hjälp med underlaget genom att jägarna rapporterar björnobsen.
Vi kommer aldrig att kunna få igenom en ökad avskjutning så länge siffrorna vi har säger att vi inte har haft någon ökning av björnstammen i Dalarna på 10 år! Jag hoppas verkligen att jägarna trots allt vill lägga ner arbete på att rapportera all björnobs!

Rovdjurstrycket måste minska
När det gäller var björnarna ska skjutas så är min mening att man måste ta hänsyn till flera saker: Det totala rovdjurstrycket, tillgången på vilt, risken för skador på tamboskap etc. Mycket tyder på att vi i norra Dalarna befinner oss i en så kallad ”predators pit”, alltså att älgstammen är så liten att det trots att vi helt slutar jaga älg inte kan få upp stammen utan att också beskatta björnstammen ganska kraftigt. Detta måste göras tillsamman med Gävleborgs delegation eftersom Orsa finnmark till stor del ligger inom Gävleborg.

Försiktighetsprincipen
När vi har fått älgstammen att återhämta sig och ett rimligt jaktligt uttag är möjligt så kan vi åter fundera på att försiktigt öka björnstammen igen. Försiktighetsprincipen har hittills bara gällt rovdjurstammarna, det är dags att tillämpa den principen även på klövviltet!

Odemokratiskt
Jag tycker att det är anmärkningsvärt att landshövdningen inte har drivit den linje som vi i delegationen beslutade om, nämligen en total beskattning om 50 individer.
Om våra beslut blir verkningslösa bara för att ”rätt” personer reserverar sig så är det inte demokratiskt. Om någon inte accepterar våra beslut så måste de överklaga till en högre instans och så länge det inte är gjort så måste beslutet gälla.
Intentionerna med delegationerna är att ge oss ett reellt inflytande över viltförvaltningen, vi kommer att strida för att det ska bli så.

Martin Moraeus
LRF:s representant i Dalarnas
viltförvaltningsdelegation