Ompröva prishöjningarna, Sveaskog

Under en fyraårsperiod kan jaktlag som jagar på Sveaskogs marker i norr i vissa fall få 100 procent i höjda jaktarrenden.  I en lågkonjunktur, med uppsägningar och arbetslöshet, är detta förmodligen dödsstöten för den jakt som många norrländska marklösa jägare finner rekreation och trygghet i. 

Visserligen betalar man mer för jakt söderut än i norr. Men i söder finns det mesta viltet. Därmed är efterfrågan och konkurrensen om jaktmarkerna stor. Arbetslöshet och uppsägningar sker också i dessa regioner, men de norrländska omständigheterna är annorlunda. De flesta från norr får bege sig söderut där jobben finns.
Risken finns att många jaktlag kommer att säga upp sina avtal och en del jägare kommer att sluta med jakt på grund av Sveaskogs prishöjningar för jakten i norra Sverige.

Ger prishöjningar på fler jaktmarker
En del av dem som säger upp avtalen kommer att söka sig till de privata marker. I och med att efterfrågan ökar där kommer priserna att stiga även på privata marker, kanske till Sveaskogs nuvarande nivå.
Slutligen kommer ett ojämnt fördelat jakttryck att uppstå i länen.
En vädjan till beslutsfattarna inom Sveaskog Naturupplevelse AB, tänk på dem som drabbas. Det handlar om jägare som solidariskt ställt upp för er med gratis viltvård under alla år och till och med betalat för att få göra jobbet.

Dra tillbaka besluten!
Dra tillbaka besluten och ägna er åt en stunds eftertanke. Detta är inte rätt. Vem kommer att sköta viltvården åt er? Knappast de penningstarka, som kan ta över jaktmarkerna.
Vår norrländska jaktliga tradition är en livsnerv för många. Låt oss behålla dessa seriösa och ansvarfulla jägare, som vårdar viltet, och låt inte det kommersiella styra.