Genom en översyn av vapenlagstiftningen och en flytt av licensärendena till en ny viltmyndighet för jakt och viltvårdsfrågor skulle det kunna frigöra resurser för polisen till en ökad brottsbekämpning, menar riksdagsledamot Sten Bergheden (M).
Foto: Privat Genom en översyn av vapenlagstiftningen och en flytt av licensärendena till en ny viltmyndighet för jakt och viltvårdsfrågor skulle det kunna frigöra resurser för polisen till en ökad brottsbekämpning, menar riksdagsledamot Sten Bergheden (M).

Regeringen ska följa riksdagens beslut

Om S-regeringen fortsätter att jaga landets lagliga vapenägare, och nonchalera riksdagens beslut, kommer vi att börja jobba med att försöka stifta lagarna direkt i riksdagen, skriver den moderate riksdagsledamoten Sten Bergheden.

Den 19 juni 2019, alltså för drygt ett år sedan, tog en stor majoritet av riksdagen beslut om att regeringen skulle genomföra följande sju tillkännagivanden:
Skärpa straffen för vapenbrott och vapensmuggling, en översyn av vapenlagstiftningen, avskaffa tillstånden på ljuddämpare, ta bort tidsbegränsade vapenlicenser, utöka vapengarderoben och underlätta för EU-vapenpassen.
Dessa förslag är till för att underlätta för landets jägare och sportskyttar och minska polisen administrativa arbete.
Den 3 juni i år utökades det med ytterligare åtta tillkännagivanden, där en majoritet i riksdagen bland annat vill att licenshanteringen ska överföras till en ny viltmyndighet, minska handläggningstider, att EU-direktivet inte går längre än vad som absolut krävs, ta bort synnerliga skäl och pröva möjligheten att kunna byta vapen direkt hos vapenhandlare.
Nu har regeringen alltså fått över 15 tillkännagivande inom ett år, men tyvärr inte genomfört något av dem.

Regeringen obstruerar en riksdagsmajoritet
Att regeringen obstruerar en riksdagsmajoritet och fortsätter att försvåra för Sveriges drygt 600 000 vapenägare är långt ifrån acceptabelt.
I stället för att genomföra det som riksdagen har tagit beslut om så har regeringen lagt arbete på att försöka överimplementera vapendirektivet, och sedan försökt att reglera magasinen.
Båda dessa förslag har dock stoppats av en tydlig majoritet i riksdagen och regeringen har tvingats lägga dem i papperskorgen.
Det är märkligt att S-regeringen fortsätter att jaga landets lagliga vapenägare när den i stället borde ägnats sin tid åt att jaga de olagliga vapnen och den grova brottsligheten. Varje vapenägare i Sverige kontrolleras dagligen. Tänk om regeringen hade haft samma kontroll på brottslingarna i Sverige.

Polisen ska stoppa grov brottslighet
Polisens resurser ska användas till att stoppa den grova brottsligheten och inte till att jobba med tillståndsprövningar för landets lagliga vapenägare.
I dag handlägger polisen årligen 70 000–80 000 vapenlicensärenden, cirka 15 000 ljuddämparärenden och 3 000–4 000 tidsbegränsade licenser. Genom en översyn av vapenlagstiftningen och en flytt av licensärendena till en ny viltmyndighet för jakt och viltvårdsfrågor skulle det kunna frigöra resurser för polisen till en ökad brottsbekämpning.

Regeringen borde omgående:
1. Inrätta den nya viltmyndigheten. Det är cirka 5 år sedan det beslutet togs i riksdagen.
2. Ta bort tillståndskravet på ljuddämpare.
3. Ta bort de tidsbegränsade licenserna.
4. Tillsätta en utredning för bred översyn av vapenlagstiftningen.

Jag kan vara behjälplig
Om regeringen har svårt och skyller på tidsbrist för att få till denna utredningsgrupp så kan jag vara behjälplig med att ta fram både direktiv och förslag på personer som behöver ingå i utredningsgruppen.
Om regeringen fortsätter att nonchalera riksdagens beslut och en tydlig majoritet så kommer vi att börja jobba med att försöka stifta lagarna direkt i riksdagen, utan inblandning från regeringen.
Regeringens arbete med att försöka försvåra för landets lagliga jägare och sportskyttar måste avbrytas och kraften måste läggas på att jaga den grova brottligheten och de olagliga vapnen och dess användning.

STEN BERGHEDEN (M)
Riksdagsledamot Skaraborg
Ansvarig för jakt-och vapenfrågor