Hotet mot våra jakhundraser innebär att ett verkligen ursprungligt och bevarandevärt kulturarv behöver skyddas, skriver JRF-basen Solveig Larsson apropå riskerna för jakthundar i vargmarker.

Risker för hundar i vargområden

Frågor har kommit kring hur jag kan påstå att risken är högre för hundar att dö av varg än av trafik i de områden där varg finns. Frågan uppstår eftersom antalet hundar som dör i trafiken är betydligt fler. Men frågan är kopplad till risken att dö av varg eller av trafik. Då har antalet vargar och bilar som skapar risken stor betydelse vid jämförandet.

Jag använder samma information som andra om antalet av varg dödade hundar hämtad från försäkringsbolaget Agria. Men jag gör jämförelsen utifrån ytan där varg uppskattades finnas till i Dalarna, Gävleborg, Norrtälje i Stockholms län, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro län samt antalet bilar i dessa områden.
Underlaget avser år 2009 och antalet av vargar dödade hundar är hämtat från Agria (fast Viltskadecenter anger fler dödade hundar av varg.) Antalet bilar i dessa områden som finns i SCB:s statistik blir 1 583 180 bilar och antal vargar 200 (troligen lågt räknat).
De 1 583 180 bilarna dödade 126 hundar och de 200 vargarna 23 hundar.

Tusen gånger så stor risk för vargangrepp
I den bedömningen blir den relativa risken för en hund i vargområde mer än 1 000 gånger så stor att dödas av varg än av bil.
Omvänt gäller att om vi haft 1 583 180 vargar. Då hade mer än 180 000 hundar dödats på ett år av varg. Hade vi haft endast 200 bilar i området hade det tagit mer än 60 år innan en bil dödat en hund.
Min uppfattning är att den typen av relativ riskuppfattning är reell och påverkar beteendet hos hundägare.

Använder GPS för hunden
Enligt lag och, etisk uppfattning som vi har, försöker vi utsätta hundar för så låg risk som möjligt.
För att minska dödlighet vid jakt av trafik har vi tagit till oss ny teknik snabbt. ”Hund-GPS” har blivit mycket vanlig vid jakt, vilket gör det möjligt att snabbare söka upp hund som är på ”fel väg”. Tekniken för att undvika att hundar blir dödade i vargrevir har blivit att låta bli att jaga med lös hund. Detta syns bland annat i att Kennelklubben visar kraftigt minskade antal nyregistrerade kullar av stövare och andra jakthundraser.
Hamiltonrasen har minskat i registrering från 750 i början av 2000-talet till 250 det senaste året.
Detta gäller även älghundsuppfödare i vargområden.

Fler än 200 vargar
Om vargpopulationen stannat vid 200 vargar hade dagens situation varit annorlunda. Innan vi kommit till 200 bilar respektive 1,5 miljoner vargar har väldigt mycket annat hänt som också påverkat utfallet.
Intressant hade varit att veta antalet hundar i olika områden, men det är svårt att finna sådana uppgifter.
Ofta används siffror från försäkringsbolaget Agria, som har största markandsandelen. Men det finns fler, tämligen stora aktörer på hundförsäkringsmarknaden i Sverige.
Därtill är betydande andel av hundarna i Sverige oförsäkrade, sannolikt betydligt mer än 25 procent.

Blandrashundar glöms bort
Att använda rashundsstatistik innebär att vi endast tittar på den del av hundarna som är anslutna till rashundsklubbar, vilket inte ens alla rasrena hundar är. Men framför allt missar vi den stora och växande grupp av blandrashundar som finns. Detta gör att koppling mellan siffror och verklighet försvagas.
Oberoende om man vill lyfta statistik, som jag väljer, eller om försäkringssiffror används syftar det på alla hundar, vilket minskar kopplingen till jakthundar.
Jag anser det finns en större koppling mellan vargdödade hundar och jakthundar än mellan trafikdödade hundar och jakthundar. Men vargen dödar alla typer av hundar och gör det även inne på tomter. Det är inte bara jakthundar som dödas av varg.

Tre sorters lögn
Slutsatsen avseende statistik är fortfarande att det finns tre sorters lögner: lögn, förbannad lögn och statistik.
Siffror kan vara roliga att leka med. Men här leker vi samtidigt med människors känslor och uppfattning om hur deras livssituation respekteras. Hunden är människans bäste vän. Vi har genom utvecklingen levt och dragit nytta av varandra i tusentals år och hunden är helt beroende av människan.
Det är mycket allvarligt att våra svenska specialiserade hundraser minskar så mycket att en alltför snäv avelsbas uppstår. Känns det här igen från vargdebatten?
Hotet mot våra jakhundraser innebär att ett verkligen ursprungligt och bevarandevärt kulturarv behöver skyddas.

Solveig Larsson, ordförande Jägarnas Riksförbund
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...