Rovdjurspolitiken gör det för närvarande närmast omöjligt att få acceptans för frilevande varg bland berörda människor, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.
Rovdjurspolitiken gör det för närvarande närmast omöjligt att få acceptans för frilevande varg bland berörda människor, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.

Rovdjursutredningen blev en besvikelse

I början av april kom rovdjursutredningens slutbetänkande. Förväntningarna var inte högt ställda efter det omdiskuterade delbetänkandet, som kom för ett år sedan. Men utredningen är ändå en besvikelse.

Uppdraget att beakta hur rovdjurens närvaro påverkar förutsättningarna för näringsliv, rekreation, fäboddrift, jakt och människors vardag slutar endast i att utredaren konstaterar att det är en stor utmaning för förvaltningen.
Sedan föreslås att viltförvaltningsdelegationerna ska ta ansvaret för dialog och samverkan samt att regering och riksdag ska dra sig tillbaka till att besluta på mer övergripande plan. Frågorna ska flyttas från politikens finrum till ett nyligen skapat organ vars sammansättning, mandat och beslutskompetens kraftigt ifrågasätts från flera håll. Det skickas med en slant på 15 miljoner kronor per år för arbetet att lappa ihop de infekterade politiska besluten.

Ovilja att ta ansvar
Regering och riksdags ovilja att ta ansvar och genomföra ordentlig rensning av det kraftigt infekterade såret, och fortsätta behandlingen för att få till stånd en friskförklarad rovdjurspolitik, riskerar i stället att leda till kallbrand.
Sedan lång tid tillbaka har Jägarnas Riksförbund konstaterat att priset, såväl känslomässigt som ekonomiskt, för den naiva rovdjurspolitiken i huvudsak betalas av dem som bor och är verksamma där rovdjuren finns.
JRF kräver att detta ändras och att fullständig ekonomisk ersättning ges för direkta och indirekta skador samt olägenheter. För det krävs betydligt mer pengar än vad utredaren bedömmer.

Tar kraftfullt avstånd
Vi tar också kraftfullt avstånd från uttalanden från myndigheter som säger att det nu i rovdjurs­områden kan anses vara ”normal affärsrisk” att stora rovdjur påverkar lokala näringar som till exempel jordbruk och fäboddrift. Människan och dess boende och verksamhet måste komma före rovdjuren.
Därför ska ansvaret för skador av rovdjur fullt ut tas av staten. Det är inte normal affärsrisk att rovdjur dödar djur på bete.
Vår nuvarande uppfattning är att antalet rovdjur som kan finnas skall bestämmas utifrån lokalt accepterade nivåer. JRF anger därför inga antal. Vi anser även att människors väl och ve måste sättas före fiktiva siffror om bevarandestatus.
I dag kan jag konstatera att även miljöministern tycker så, då hon ställde sig bakom min uppfattning i vår debatt i TV-programmet Agenda.

Omöjligt få acceptans
Med utgångspunkt från utredningen och den idag havererade rovdjurspolitiken ser jag för närvarande det som närmast omöjligt att få acceptans för frilevande varg bland berörda människor.
För att få till stånd en ändring krävs nu stort politiskt mod att inom EU kräva nytänkande. Det behöver införas en politik som grundas i att lokalt drabbade har avgörande inflytande över besluten.
Beslut måste kunna förstås och respekteras av de som främst berörs.
Debatten i media fortsätter tyvärr att polariseras när det gäller rovdjur. Ett exempel är Dagens Nyheters ledarsida den 1 april. En ledarskribent skrev en ledare om Jägarnas Riksförbund som byggde på en rad sak- och faktafel.

Dagens Nyheter står för extremism
Ledartexten i DN kan tyvärr inte ursäktas som ett aprilskämt. Genom att medvetet eller omedvetet sprida felaktiga fakta kring en redan infekterad rovdjursdebatt bidrar DN enbart med att ytterligare försvåra en konstruktiv debatt som leder framåt.
DN vägrade att ta in ordentlig rättelse med ett genmäle som kritiserade DN:s journalistik.
JRF kan konstatera att Sveriges ledande morgontidning, som säger sig verka i en humanistisk upplysningstradition för tolerans och demokrati, i vart fall i rovdjurspolitiken klart uttrycker extremism.
Jag är stolt över att få leda ett förbund som har Jakt & Jägare. Som enda tidskrift bland jakttidningarna har Jakt & Jägare växt mest i upplaga åtta år i rad.
Dessutom har Jakt & Jägare en webbtidning som med hjälp av läsarkommentarer för en öppen och fri debatt.