Självklart ska ägarna välja styrelse i VVO

I en debattartikel i ATL den 7 februari skriver Kjell Bohlin, Mårdsjö, att jag har rätt i att de flesta viltvårdsområdena (VVO) har felaktiga stadgar. Stadgarna visar inte att delägarna i praktiken har tappat rätten att utse styrelse i den egna föreningen. När den erforderliga rättelsen sedan är gjord, menar han att det kommer att […]

I en debattartikel i ATL den 7 februari skriver Kjell Bohlin, Mårdsjö, att jag har rätt i att de flesta viltvårdsområdena (VVO) har felaktiga stadgar.

Stadgarna visar inte att delägarna i praktiken har tappat rätten att utse styrelse i den egna föreningen.

När den erforderliga rättelsen sedan är gjord, menar han att det kommer att finnas möjlighet för delägarna att utifrån en begärd arealröstning (1 hektar – 1 röst) rösta ned styrelsens förslag om till exempel älgavskjutning.

Det är förvisso sant, men det skulle vara en konflikthärd utan dess like. Den skulle på sikt haverera de flesta VVO. Alltså kan vi bortse från den möjligheten att lösa problemet.

Jag har tagit kontakt med några riksdagsmän i miljö- och jordbruksutskottet, bland annat Rune Berglund (s), Sinikka Bohlin (s) och Bengt-Anders Johansson (m).

För dem har jag beskrivit situationen och fått rådet att ta kontakt med Bjarne Örnstedt på jordbruksdepartementet för att få till stånd en regeringsproposition.

Sagt och gjort. Hans kommentar var glasklar:

”Du ska inte tro att det räcker med att du tycker att lagen ska ändras. Vad tycker LRF och vad tycker jägarorganisationerna?”

Eftersom jag inte hade ett klart och entydigt svar på de frågorna avslutade vi samtalet.

Jag ringde upp LRF:s sakkunnige i jakt, Börje Waldebring. Hans kommentar var: ”Jag kommer att skriva till departementet i frågan, så fort jag får tid.”

Jag ringde sedan upp Svenska Jägareförbundets jurist Håkan Weberyd. Hans yttrande var ”Jag ska omgående ta kontakt med LRF:s Börje Waldebring och medverka i hans skrivelse till jordbruksdepartementet. Det här är ett stort bekymmer och bör snarast rättas till.”

Slutligen ringde jag till Jägarnas Riksförbunds ordförande Conny Sandström. Hans åsikt var:

”Förvisso vill vi ha bort tvångsanslutningar inom jakten som VVO innebär, men medan systemet existerar så är det självklart att delägarna bör välja styrelse.”

Som ni ser är samstämmigheten entydig. Ingen av intressenterna vill försvara det existerande regelverket. Därför framstår det som självklart med en regeringsproposition som åter ger delägarna rätten att själva välja styrelse i VVO.

Sture Nilsson, Sjulsmark