Solveig Larsson, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund.

Solveig Larsson, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund.

Sjudande kreativitet för jaktens bästa

Jaktsverige går mot en het höst med flera jaktpolitiskt högintressanta ärenden, bland annat frågan om vilken myndighet som ska hantera jaktfrågorna. Under sommaren har Jägarnas Riksförbund (JRF) haft en livlig fältverksamhet med bland annat ungdomsläger och riksmästerskapet i jaktskytte. JRF har en sjudande kreativitet för jaktens bästa, konstaterar förbundsbasen Solveig Larsson. 

Sommaren är snart över och det är dags för jakt igen. Visserligen har vissa delar av landet numera åretruntjakt på bland annat vildsvin. Men för många startar jaktsäsongen i augusti.

Det stundar alltså en härlig tid för oss alla som gillar jakt. Det blir en tid med tillfälle för många fina stunder i naturen, ensam, med hund eller i trivsam samvaro med andra likasinnade kulturbärare.

Det är verkligen livskvalitet!

Vi är många i Sverige som har jakt som stort intresse men vi kan också bli många fler.

Uppskattade ungdomsläger
Det är roligt att höra rapporter från landet om många uppskattade ungdomsläger i JRF-regi. Lägren lägger grund till kommande intresse för natur och jakt.

Vår nya bok ”Din väg till jägarexamen” har fått väldigt gott bemötande. På mässor i sommar har många jägarexamensintresserade fått kontakt med våra studiecirkelledare och anmält sig till utbildning.

Vår fina skytteverksamhet runt om i landet, som många engagerade deltar i, gör ovärderliga oftast ideella insatser för att ge alla möjlighet att träna och bli omdömesgilla jägare. Intresset från skjutbanor att ansluta sig till oss ökar.

Vårt riksmästerskap i jaktskytte, som i år genomfördes Nässjö, gav utmärkta skyttetävlingar för både veteraner, seniorer, juniorer samt barn. RM i jaktskytte lyckas kombinera träffsäkerhet med fin social samvaro.

Utbildning för jaktledare
Vår utbildning för jaktledare, som kom i fjol, har rönt stort intresse med många deltagare. Flera större markägare rekommenderar JRF:s jaktledarutbildning.

Det är genom stort engagemang från många medlemmar och med våra medarbetare i spetsen som allt detta skapats.

Det är en fantastisk förmån att få delta i och leda Jägarnas Riksförbund med denna sjudande kreativitet för jaktens bästa.

Tar stort samhällsansvar
Vi har också förmånen att förvalta stora och välmående vilt stammar. Stora viltstammar gör att balansen till skador på skog och mark blir snävare, med risk för lokalt ökade skador. Här tar vi jägare stort samhällsansvar genom att jaga och anpassa de lokala viltstammarna.

Att göra rätt bedömning, om vad som är rätt nivå, är inte lätt och är ständigt föränderligt.

Vår utgångspunkt i Jägarnas Riksförbund är att de besluten fattas bäst på så lokal nivå som möjligt – och med respekt för människors välbefinnande och äganderätt.

Vi ställer människors liv, näringar och fritidsverksamhet främst. Därför säger vi nej till frilevande varg, eftersom de politiska besluten idag leder till att de som bor och verkar där varg finns tvingas inse att ryska långvandrande vargars behov går före människans rättmätiga krav på tryggt och säkert liv för sig och sina husdjur.

Ska anmälas till polisen
En lagförändring, som Jägarnas Riksförbund initierat, är att om djurägare tvingas avliva varg med stöd av paragraf 28 skall anmälan ske till länsstyrelsen och inte till polisen.

Detta blev lag den 1 juli i år. Redan har flera som tvingats använda paragraf 28 sluppit att automatiskt bli misstänkta för grovt jaktbrott.

Detta är ett av flera exempel på att Jägarnas Riksförbund, genom att delta och lägga fram förslag, till slut fått med oss beslutsfattarna och lagar ändrade.

Åtelkameror i stöpsleven
Ett annat av JRF initierat ärende, som nu ska utredas, är att ändra lagstiftning för användande av viltövervakningskamera.

Detta ska jaktlagsutredningen lämna förslag omkring till nästa sommar och Jägarnas Riksförbund medverkar i utredningen som experter. 

Jaktårets högtidsstunder står för dörren. Men även flera jaktpolitiskt högintressanta ärenden kommer de närmaste månaderna.

Först presenteras Vargkommitténs förslag, som ger inspel till regeringens rovdjursproposition i höst. Därefter kommer den jaktpolitiska utredningens förslag om vilken myndighet som ska hantera jaktfrågorna.

Det kommer att bli många samtalsämnen kring jaktpolitik i höst!