”Sluta tvinga in medlemmar i Jägareförbundet”

En jaktvårdskrets består arealmässigt av markägare som har sina marker i regel inom en kommun. Medlemsmässigt består en jaktvårdskrets även av medlemmar anslutna till SJF, Svenska Jägareförbundet.
 Jägareförbundets stadgar för jaktvårdskretsar säger bland annat att man måste vara medlem i Svenska Jägareförbundet för att få utöva sin rösträtt på jaktvårdskretsens årsmöte. Konkret kan sägas att […]

En jaktvårdskrets består arealmässigt av markägare som har sina marker i regel inom en kommun. Medlemsmässigt består en jaktvårdskrets även av medlemmar anslutna till SJF, Svenska Jägareförbundet.


Jägareförbundets stadgar för jaktvårdskretsar säger bland annat att man måste vara medlem i Svenska Jägareförbundet för att få utöva sin rösträtt på jaktvårdskretsens årsmöte. Konkret kan sägas att den markägare/arrendator som med sina marker ingår i en jaktvårdskrets är utan rösträtt på kretsens årsmöte om han/hon inte är medlem i Svenska Jägareförbundet. Svenska Jägareförbundet utövar här ett felaktigt påtvingande medel för att tillskapa sig medlemmar.

Viltvårdsområden och jaktklubbar betalar ett antal ören per hektar till jaktvårdskretsen – Lycksele – det vill säga en form av medlemsavgift till kretsen. En medlem i ett viltvårdsområde/jaktklubb, men inte medlem i Svenska Jägareförbundet, har således inte rösträtt enligt de stadgar SJF upprättat för jaktvårdskretsar.
Med andra ord, Svenska Jägareförbundet påtvingar markägare och arrendatorer ett medlemskap i SJF för att utöva sin rösträtt. Är detta demokrati? Jag uppmanar därför samtliga viltvårdsområden och jaktklubbar att nogsamt gå igenom jaktvårdskretsarnas stadgar innan man godkänner dessa på kretsarnas årsmöten.