Tack Mats och välkommen Per

Under september månad har Mats Görling lämnat jobbet som generalsekreterare hos oss och Per Wanström har övertagit rollen som operativt ansvarig. Mats har varit hos oss i ungefär fem och ett halvt år och under den tiden har förbundet ökat antalet medlemmar från cirka 17 000 till cirka 26 000. Det är en ökning som […]

Under september månad har Mats Görling lämnat jobbet som generalsekreterare hos oss och Per Wanström har övertagit rollen som operativt ansvarig. Mats har varit hos oss i ungefär fem och ett halvt år och under den tiden har förbundet ökat antalet medlemmar från cirka 17 000 till cirka 26 000.

Det är en ökning som måste anses som fantastisk, inte minst då de flesta liknande organisationer har stora problem att bara behålla sina medlemssiffror.

Självklart är det inte Mats själv som har rekryterat alla nya medlemmar. Men hans öppna, generösa och medryckande ledarstil tillsammans med hans stora intresse för att pröva på det som är nytt, inte minst inom det tekniska området, har inneburit en stor förnyelse inom många områden.

Arbetet för att värva nya medlemmar har varit viktigt. Utskicksservicen för lokalavdelningarna, hjälpredan till förtroendevalda, hemsidan och inte minst vår nättidning med både jägarmarknaden och jägartestet är andra viktiga områden att nämna.

Vår tidning, Jakt & Jägare, har fått nya resurser och en redan bra tidning har utvecklats och blivit ännu bättre.

Hela den här förändringen och medlemsökningen har kunnat klaras med endast små resursförstärkningar på personalsidan, vilket bara har varit möjligt tack vare att alla verkligen har ställt upp. Så än en gång Mats, tack för din tid hos oss och lycka till i fortsättning.

Nu är stafettpinnen, stolen eller ansvaret överlämnat till Per Wanström. Jag är övertygad om att Per tillsammans med oss i styrelsen, personalen och alla förtroendevalda skall kunna fortsätta jobbet med att utveckla Jägarnas Riksförbund till att bli en ännu bättre företrädare för jägarna.

För även om mycket har gjorts är det alltid så i sådana här organisationer att det mesta ändå är kvar att göra.

– 00 –

Nyligen har Jan Hyttring presenterat sin länge efterlängtade utredning om den framtida älgförvaltningen.

Förslaget tycks i stora delar följa den så kallade älggruppens förslag med en stark lokal styrning och förankring, vilket är bra.

Jag förutsätter att regeringen nu skickar ut förslaget på remiss och att vi får bra med tid för en seriös intern remissomgång av det som handlar om vårt viktigaste vilt.

Så här i mitten av september har de norra delarna av landet redan klarat av älgjaktspremiären.

När tidningen når ut till er läsare är det premiär för de södra delarna av landet. Uppe i norr är det omstart efter brunstuppehållet.

Några egentliga rapporter om älgtillgången har inte nått mig ännu, annat än från närområdet och här verkar de flesta tycka att det är mer älg än man hade trott.

Men tiden är för kort och området för litet för att dra några slutsatser. Björnjakten är också igång och i vissa områden är kvoterna redan fyllda, vilket tyder på att tilldelningen hade kunnat vara större.

Men även här är det för tidigt att redan nu dra några slutsatser av årets jakt.

God fortsättning på jakten!