Framtidens älgjakt, med riklig rovdjursförekomst och njugga stora skogsägare, kommer att ställas inför en rad problem.
Framtidens älgjakt, med riklig rovdjursförekomst och njugga stora skogsägare, kommer att ställas inför en rad problem.

Upp till kamp för världens bästa älgstam

Det skrivs spaltmetrar med goda råd om hur vi ska få en bättre älgstam. Några råd är: skjut en kalv av ett dubbelekipage, alternativt låt dubbelkalvarna gå. Spara stora svarta kor, skjut gamla kor som inte är produktiva längre.

Skjut inte stora tjurar, skjut inte mellantjurar. Skjut främst kalvar. Skjut lika många stora som kalv. Men först och främst: skjut hela den tilldelade licensen.
Bry dig inte om ifall licensen är större än antalet verkliga älgar. Skjut inga alls, utan låt vargen ta bort de sämsta individerna så vi får kraftiga och aggressiva djur i markerna.
Den i min åsikt bästa avskjutningsregeln är mycket enkel. Skjut inte fler vuxna än kalvar. 

Varför göra det enkelt?
Men varför göra det enkelt, när man göra det så invecklat och vackert?
För ett halvt dussin år sedan var ett normalt jaktlag i Värmland 25-35 personer och hade en tilldelning på 15-20 älgar.
Oberoende av vilken metod man försökte tillämpa kunde man korrigera resultat efter hand. Hur många gånger har jag inte betraktat ett djur som jag inte fick skjuta den dagen. Igår eller imorgon kan det ha varit eller bli okej.
Samma jaktlag har idag kanske en tilldelning på fyra-sju älgar, två-fyra av dess bör vara tjurar. Finns det björn och varg i terrängen är troligen kalvtillgången dålig.
Att spara utvalda djur när den lilla kvoten inte är uppfylld är svårt. Hela laget har lagt ut stora pengar och vill gärna visa upp lite mer än en slamsa, som räcker till några köttbullar, när man spenderat 5 000-10 000 kronor av familjens semesterkassa.

Två tredjedelar av jägarna måste bort
Tänkbart alternativ är naturligtvis att slå ihop markerna till större enheter så jakt med urskillning kan bedrivas. 
Men behåller man alla gamla jägare blir resultat helt omöjligt. Vilken jaktledare vill ansvara för utställning av 100-150 jägare? Alltså måste nog två tredjedelar av jägarna utgå. Men det betyder också att jaktarrendeintäkterna sjunker med motsvarande.
Framtidens älgjakt, med riklig rovdjursförekomst och njugga stora skogsägare, kommer att ställas inför en rad problem. 
En sak är klar. 
Hotad högtidsvecka i skogen
Dagens högtidsvecka i höstskogen kommer att försvinna.
Det enda jag kan säga är. Upp till kamp för att behålla världens bästa och mest produktiva klövviltbestånd, som också betyder så mycket socialt för glesbygden.