Vargspillning. Varför inte göra en spillningsinventering på varg, där alla kan delta? Vargjakten är ett tillfälle att räkna antalet observerade djur, på likartat sätt som älgobs. Det kan bidra till ökad information om antalet djur, vilket myndigheterna borde vilja ta del av.
Foto: Mikael Moilanen Vargspillning. Varför inte göra en spillningsinventering på varg, där alla kan delta? Vargjakten är ett tillfälle att räkna antalet observerade djur, på likartat sätt som älgobs. Det kan bidra till ökad information om antalet djur, vilket myndigheterna borde vilja ta del av.

Vargjakten ”bidde en liten tumme”

När detta skrivs har just beslutet på hur många vargar som får fällas offentliggjorts och det ”bidde en liten tumme”. Något annat var kanske för mycket att tro. Men för Jägarnas Riksförbund är det svårt att förstå hur vi ska hålla oss inom riksdagens beslutade tak på max 210 individer med en jaktkvot på endast 27 vargar.

Som vi tidigare sagt anser vi att 103 vargar behöver tas bort för att hålla sig inom taket på 210 vargar.
Nu får vi fortsatt arbeta för att mer realistisk avskjutning får ske till nästa år.
Samtidigt är det bra att jakten får komma igång. Det är en tydlig förändring i regeringens politik, där viss insikt börjar komma om behovet av att också ta hänsyn till de människor som utsätts för vargen.
Vid denna tidpunkt förra året var det nog få som vågade tro på denna utveckling.

Resultat av hårt arbete från JRF
Att vi i dag har vargjakt är ett resultat av ett mycket hårt arbete från många företrädare för Jägarnas Riksförbund, som gått i bräschen och lyft fram vargens påverkan på människors dagliga situation i de områden där vargen finns.
Jag hoppas att jägarna får bedriva jakten utan störande moment från motståndare.
En avgörande fråga är hur stor vargstammen egentligen är. Därför är det viktigt att det blir en samverkan om kvalitetssäkrade inventeringar. Att antalet vargar beräknas på flera olika sätt, och med hjälp av olika aktörer, ger högre trovärdighet i rovdjurspolitiken. En samverkan ger även större engagemang om fler kan delta.

Gör spillningsinventering av varg
Antalet björnar underskattades kraftigt i offentlig räkning och det känns troligt att samma sak gäller för vargen idag. Här får vi hoppas att fler oberoende metoder tas fram, så att kvalitetssäkringen kan förbättras och bli mer tillförlitlig.
Varför inte göra en spillningsinventering på varg, där alla kan delta? Vargjakten är ett tillfälle att räkna antalet observerade djur, på likartat sätt som älgobs. Det kan bidra till ökad information om antalet djur, vilket myndigheterna borde vilja ta del av. Detta behöver utvecklas!

Litet inflytande i viltvårdsdelegationerna
Vi har nu även fått beslutande viltvårdsdelegationer på länsstyrelserna. I grundbemanningen ingår tolv utvalda personer, varav endast en representerar jakt och viltvård.
Vi är positiva till att ett beslutande organ bildas på regional nivå, men anser att det är en brist att inte fler poster tillfaller personer som företräder jakt och viltvård. Detta för att delegationen ska kunna genomföra sitt breda uppdrag för all viltförvaltning i länet på bästa sätt.
Viltvårdsdelegationerna ska börja fungera den 1 februari och det är viktigt att goda krafter blir utvalda till posterna och utnämnandet sker nu snabbt.

Passa på att lyfta fram kandidater!
Det är fem personer som ska representera politiska partier, en för jordbruk, en för skogsbruk, en för näringsliv och turism samt en för naturvård och friluftsliv. Därmed det finns till flera poster som kunniga inom viltvård kan nomineras till. Så passa på att lyfta fram bra kandidater!
Så här dagarna före jul sker det politiska beslutet i regeringskansliet om det blir en proposition om älgjakten under vårriksdagen.
Jägarnas Riksförbund har noga följt frågan om jakt på vuxen älg, som måste få ske även på marker som inte ingår i älgskötselområden.

Bör blir jakt på vuxen älg utanför älgskötselområden
Vi hade flera tunga remissinstanser med oss i den frågan, dock ingen fler jägarorganisation. Med nuvarande regering, som värnar om äganderätt, känner vi oss tämligen säkra på att jakt på vuxen älg får ske utanför älgskötselområden – om det blir en proposition.
Just nu verkar det som vi ska få en vit jul i hela landet. Jag hoppas att många fått möjlighet att tillbringa lediga stunder i vintervacker natur och både jaga och samla kraft inför 2010.