I sin överklagan påstår Rovdjursföreningen att hundar hetsar vargarna i jakten. Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent hos Jägarnas Riksförbund, tycker att påståendet vittnar om en stor okunskap.
I sin överklagan påstår Rovdjursföreningen att hundar hetsar vargarna i jakten. Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent hos Jägarnas Riksförbund, tycker att påståendet vittnar om en stor okunskap.

Vargvänner siktar in sig på löshundsjakt

Rovdjursföreningen har valt att överklaga 2017-års vargjakt. Så långt inget nytt under solen, det gör de varje år. Förhoppningsvis får de inte gehör för sina argument som till stor del bygger på att den svenska vargpopulationen inte skulle ha nått gynnsam bevarandestatus (GYBS). Det är helt fel eftersom Sveriges politiker har beslutat att vargarna i Sverige har GYBS. Det som är nytt med deras överklagan är att de nu riktar in sig på jakt med löshund.

Ett helt stycke i sin överklagan har de ägnat åt det ”fruktansvärda” i att använda hundar till jakt. De blandar äpplen och päron på ett sätt som gör resonemanget löjligt. Till att börja med nämner de rävjakten från de brittiska öarna, som nu är förbjuden. Det var en jaktform som gick ut på att låta en stor mängd hundar, ofta över 20, förfölja och ta livet av rävar, något som inte på något vis liknar svensk löshundsjakt.
Rovdjursföreningen säger även att det inte har funnits i svensk jakttradition att låta lösspringande hundar förfölja vilt, vilket också är felaktigt. Löshundsjakten är en oerhört gammal företeelse som närmast är att betrakta som ett kulturarv. Den går att spåra ända bak till forntiden genom hällristningar.
Att de sedan antyder att det finns en risk att jägaren inte ska hinna ikapp vargen innan hunden har dödat den är rent av löjligt. Det behöver knappt bemötas.

Pudelns kärna tycks vara okunskap

Efter inledningsstycket kommer så föreningen till pudelns kärna. De anser nämligen att jakt med löshund inte är förenligt med jaktlagen eftersom hundarna ”hetsar och eventuellt hinner upp det jagade djuret”.
Om deras okunskap är verklig eller om de bara väljer att frångå sanningen vet jag inte, men lögn är det likväl.
Att vargar inte hetsas av en eller flera hundar som driver dem speglas av de erfarenheter som gjorts under tidigare års vargjakter, då vet visat sig att vargarna rör sig i lugn takt framför hundarna, ofta i snäva bukter.
Påståendet att jägarnas syfte skulle vara att hundarna ska hinna upp vargarna faller på sin egen orimlighet. Antalet vargdödade hundar kontra antalet hunddödade vargar talar för sig – ingen varg har dödats av hund.
I överklagan har alltså Rovdjursföreningen visat sig från sin rätta sida. Det handlar inte bara om rovdjuren utan de är fullskaliga jaktmotståndare, trots att de uppenbarligen saknar kunskap om jakt. Att vara medveten om sin okunskap och lära sig av den är klokt. Att vara medveten om sin okunskap och sprida den ändå är en bluff som måste synas.
Rovdjursföreningens överklagan i sin helhet finns att läsa här.

Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent Jägarnas Riksförbund