Vill ha mer gammelskog. Vi har inte råd, varken ekonomiskt eller etiskt, att ta mer hänsyn till skogsbolagsdirektörer än ekosystemet och viltet, anser JRF-basen i Dalarna, Malte Sandström i sin debattartikel.
Vill ha mer gammelskog. Vi har inte råd, varken ekonomiskt eller etiskt, att ta mer hänsyn till skogsbolagsdirektörer än ekosystemet och viltet, anser JRF-basen i Dalarna, Malte Sandström i sin debattartikel.

Värna viltet, inte skogsbolagen

Storskogsbruket måste åläggas att lämna en större andel gammelskog. Större hänsyn måste tas vill ekosystemet och det vilt som lever i skogarna, menar ordföranden i Jägarnas Riksförbund Dalarna i debattartikel här nedan.

Vi håller på att lägga ytterligare en hård vinter för viltet bakom oss. Men fortfarande kan vi inte blåsa faran över, utan rådjur och många andra djur riskerar att duka under innan grönskan och våren är här.
Vi jägare har tillsammans med markägarna ett ansvar för att ge viltet skydd och stöd. Många jägare fyller detta ansvar, de stödutfodrar viltet under hårda vintrar, de sätter ut saltstenar, fågelholkar sätts upp och så vidare. Mindre markägare är även de ofta jägare.

Små hyggen ger foder
Några små hyggen skapar foderresurser då gräs och buskar växer upp, fällande av någon stor asp, rönn eller sälg ger älg, rådjur och hare bete under lång tid. Men framförallt så är det själva skogsvården som är det viktiga. En kontinuitet av gammal skog, det behöver inte vara urskog, ger viltet skydd.
Ser man till vårt län, så sköts inte stora delar av skogarna på detta sätt. Framförallt är det bolagsskogarna som i dag inte är värda att kallas för skogar längre. Det mesta är kalhyggen eller trädplanteringar. De träd som vuxit upp slutavverkas i dag vid 60 års ålder, mot tidigare 90-110 års ålder. I dessa skogar finner viltet inte skydd under snörika vintrar utan snöförhållandena tvingar ut viltet på vägarna så att fler olyckor sker. Ett av de få djur som något sånär klarar av det moderna storskogsbruket är älgen då den äter tallplant.

Mage att gnälla 
Trots detta har bolagen mage att gnälla om att älgstammarna är för stora och att mer älg ska skjutas! Istället för att se en stark avskjutning av älgstammen som den slutgiltiga lösningen så måste skogsbolagen ta sitt ansvar för viltet. Till detta måste även Skogsstyrelsen ta sitt ansvar. I dagsläget upplevs det som om de gjort sig till företrädare för storskogsbruket och rabblar sitt mantra om högre avskjutning av älgstammarna om och om igen. Skogsstyrelsen måste granska avverkningsanmälningarna hårdare, man måste ställa krav på storskogsbruket att de ska lämna en större andel gammal skog.
Vi har inte längre råd, vare sig ekonomiskt eller etiskt, att ta mer hänsyn till finska bolagsdirektörers krav på förbättrade kvartalsrapporter än till ekosystemet och viltet i de mellansvenska skogarna, ty envar som betvivlar det jag säger kan åka ut och själva se hur lite gammal skog som storskogsbruket har kvar i Bergslagen!

Malte Sandström
Ordförande Jägarnas Riksförbund Dalarna