Det är mycket olyckligt att en felaktig bild av både jägarkåren och länsstyrelsens arbete sprids, skriver Anita Bergstedt, enhetschef på länsstyrelsen i Västra Götaland.
Foto: Roland Magnusson/Mostphotos & Shutterstock Det är mycket olyckligt att en felaktig bild av både jägarkåren och länsstyrelsens arbete sprids, skriver Anita Bergstedt, enhetschef på länsstyrelsen i Västra Götaland.

”Vi uppmanar inte till anonyma anmälningar”

Länsstyrelsens syn på illegal jakt efter rovdjur

Vi har noterat att det sprids en felaktig bild i media, av såväl omfattningen av illegal jakt som länsstyrelsens arbete, skriver enhetschef Anita Bergstedt på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Det har på senare tid varit många inlägg i media om länsstyrelsens arbete mot illegal jakt efter rovdjur, många av dem felaktiga. Vi på länsstyrelsen förstår att både rovdjur och illegal jakt kan röra upp känslor. Vi vill poängtera att seriösa jägare (jägarkåren) inte har någon koppling till illegal jakt.
En av länsstyrelsens arbetsuppgifter är att minska risken för illegal jakt efter rovdjur. Forskning visar att en betydande andel av de rovdjur som försvinner har avlivats illegalt. Detta är ett stort problem, och hindrar en planerad förvaltning av rovdjuren, där jägare skulle kunnat vara delaktiga. Till planerad förvaltning kommer vi inte, förrän vi kommit till rätta med den illegala jakten.

Illegal jakt är ett grovt brott
Att illegalt jaga rovdjur är ett grovt brott, men är inte vanligt förekommande. Vi arbetar för att minska risken att sådana brott begås. Vi utreder inte själva brottsmisstankar, men samverkar med andra myndigheter som gör det. Vi är som ansvarig tillsynsmyndighet skyldiga att rapportera vidare misstankar om brottslig verksamhet. Vi har också noterat att det sprids en felaktig bild av såväl omfattningen av illegal jakt, som länsstyrelsens arbete. Exempelvis har länsstyrelsen ingen information som pekar på illegal verksamhet kopplad till det nya vargreviret i Ulricehamns kommun.
Länsstyrelsen uppmanar inte särskilt till anonyma anmälningar, men det förekommer att enskilda kontaktar oss och vill vara anonyma i olika sammanhang. Även sådana anmälningar måste vi som myndighet granska och värdera substansen i.

Jägarkåren är en viktig resurs
Länsstyrelsen vill poängtera att jägarkåren är en viktig resurs i samhället. Jägarna gör en viktig insats i inventeringen av rovdjur, de förvaltar bland annat klövviltstammarna, minskar risken för trafikolyckor med vilt, söker upp och avlivar trafikskadade djur, leverera ekologiskt och klimatsmart kött, och mycket mer.
Det är mycket olyckligt att en felaktig bild av både jägarkåren och länsstyrelsens arbete sprids. Detta försvårar vårt samarbete. Samarbetet behövs för att djur och människor ska kunna leva sida vid sida utan allt för stora problem.

ANITA BERGSTEDT
chef för viltenheten på länsstyrelsen i Västra Götaland