Foto: Shutterstock Med frisk luft och bra lön försöker man locka en lämplig person till Montana.

1 miljon i lön till grizzlyhanterare i Montana

Är du sugen på en miljoninkomst, härdad mot mygg och kan arbeta under stress? Då bör du söka jobbet som hanterare av grizzlybjörnskonflikter i Montana.

Det är Dagens Industri som rapporterar om den amerikanska myndigheten US Fish and Wildlife Service ovanliga jobbannons. Under den fantasieggande rubriken ”hanterare av grizzlybjörnskonflikter” söker man efter en person som vill flytta ut på landsbygden i delstaten Montana.

Söver björnarna

Uppgiften går i korthet ut på att arbeta med de skador som björnarna åsamkar boskap och egendom.

Till exempel kan det bli tal om att söva björnar som är för nära bebyggelsen och flytta dem till lämpligare områden.

Stickande insekter

I annonsen påpekas även att arbetsmiljön sommartid präglas av en stor mängd blodsugande och stickande insekter.

Å andra sidan är ersättningen god – US Fish and Wildlife Service betalar mellan 770 000 och 1 miljon kronor per år för uppdraget.