Åldern för att få uppsiktsjaga kan sänkas från tolv till elva år i delstaten Minnesota.
Foto: Steve Oehlenschlager / Shutterstock.com Åldern för att få uppsiktsjaga kan sänkas från tolv till elva år i delstaten Minnesota.

11-åringar kan få jaga i Minnesota

Politikerna i USA-delstaten Minnesota ska i höst besluta om att sänka jakträttsåldern till elva år. Nu gäller en tolvårsgräns.

Liknade bestämmelser om sänkt jakrättsålder finns i andra amerikanska delstater som Idaho, Washington och New York. Där kan ungdomar under uppsikt också få delta i jakt på storvilt som björn och varg.
I Minnesota får barn redan under elva års ålder delta i jakt på småvilt om en vuxen övervakar jakten.
Från och med elva års ålder går det att delta i jaktkurser och lära sig hantera vapen för större vilt. Men att få börja jaga under uppsikt måste barnet vänta tills det har fyllt tolv, vilket kan kännas som en lång tid för en ungdom.

60 år gammal regel
Nuvarande regler har gällt i Minnesota i 60 år. Men en enkät bland jägarna visar att 60 procent av dem faktiskt börjat jaga när de var yngre än tolv år. En politiker som intervjuas i tidningen StarTribune berättar att han tar med sig sin åttaåriga dotter på fasanjakt.
De politiker som lagt fram förslagen tror elvaåringarna förstår farorna med att hantera ett vapen.

Redan hög säkerhet
Redan nu är säkerheten vid jakt i Minnesota förhållandevis hög. Av 332 jaktolyckor som rapporterades åren 2002-2013 omfattade endast nio olyckor barn under tolv år, men karaktären av olyckorna framgår inte i tidningen.
I Sverige finns också uppsiktsjakt. Den som har fyllt 15 år låna vapen under förutsättning att utlånaren själv är med när vapnet används.