Foto: Shutterstock Vargarna i Danmark finns på Jylland. Kartan är lånad från Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark 1. kvartal 2022.

14 vargar i Danmark

Det första kvartalet i år fanns det totalt 14 vargar i Danmark, enligt en rapport från danska vargforskare. Vargbeståndet i Danmark bestod då av tio vuxna individer och fyra årsvalpar.

Det är forskare vid Naturhistorisk Museum, Aarhus och DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi vid Århus universitet som på uppdrag av Miljøstyrelsen sköter vargövervakningen i Danmark.

De får in rapporter och försöker sedan bekräfta vargarnas genetik. De har kommit framtill att det första kvartalet i år ska ha funnits tre revirmarkerande par, fem stationära och tre kringströvande vargar i landet.

Finns på Jylland

Det är på Jylland som de danska vargarna finns. Av de 14 i år bekräftade vargarna hade hälften vandrat in från Tyskland och hälften var födda i Danmark, uppger forskarna.

Sedan vargen åter etablerade sig i Danmark för tio år sedan har man konstaterat 37 individer. Av dessa kom 20 från Tyskland och 17 var danskfödda.