Foto: Shutterstock Vid inträdet i EU gjordes undantag för de baltiska länderna, som tilläts ha en mer omfattande vargjakt än andra EU-länder på grund av närheten till Ryssland. Vargarna i Baltikum hör till den stora vargpopulation som finns i Ryssland, där vargen inte ses som en hotad art.

280 vargar får fällas – men lettiska jägare är inte nöjda

280 vargar får fällas i Lettland under nuvarande jaktsäsong. Alldeles för lite menar jägare och djurhållare som kräver en högre kvot och rätt att skjuta en varg när behovet uppstår.

Jaktsäsongen på varg i Lettland pågår från den 15 juli till den 31 mars och 280 djur får fällas. Men även om antalet vargar är många i jämförelse med hur det är i Sverige och säsongen är lång är berörda letter inte så nöjda.

Trots elstängsel

Fårbonden Zigmas Zakis nära samhället Jelgava är framför allt kritisk till tidsbegränsningen. Varg attackerar hans får trots elstängsel och Zigmas Zakis vill få fälla vargen när behovet uppstår.

Enligt fårbondens erfarenheten kommer vargen tillbaka om den erfar ett byte är lätt tillgängligt. Hans ekonomiska förluster har blivit stora och det psykologiska trycket från rovdjuren vilar tung över honom.

Fler attacker

Nu har redan 90 procent av jaktkvoten i Lettland fyllts, trots att flera månader av vargjaktsäsongen återstår. 

Detta samtidigt som attackerna på boskap fördubblats sedan föregående år och närmare 500 djur har tagits.

I Lettland är det särskilt fårbönderna som har drabbats. Krisen för dem äventyrar deras försök att exportera lammkött inom EU.

Höjd kvot?

Men jordbruksdepartementet är tveksam till att utbetala skadeersättning och anser att detta borde skötas inom den privata sektorn. 

Statliga skogsförvaltningen är dock beredd att höja jaktkvoten till 300 vargar.