Landskapsregering vill hjälpa jägarna att hindra vildsvinen från att etablera sig på Åland.
Foto: Shutterstock Landskapsregering vill hjälpa jägarna att hindra vildsvinen från att etablera sig på Åland.

Åland vill ha svenska vildsvinsjägare

Ålands landskapsregering vill ta upp kampen mot vildsvinen. En av åtgärderna som föreslås är att det ska reserveras medel för att ta in effektiva vildsvinsjägare med duktiga hundar från Sverige.

I en insändare som publicerades förra veckan i tidningen Nya Åland skriver närings, miljö- och energiminister Camilla Gunell (Ålands socialdemokrater) och jaktförvaltare Robin Juslin att det vore mycket olyckligt om vildsvin etablerar sig på Åland. Och att ”vi därför, oberoende av hur dessa har kommit hit, behöver en strategi för hur vi ska hantera läget”.

Jakten är mycket svår
Bakgrunden är att flera vildsvinsobservationer har gjorts under den senaste månaden, vilket Jakt & Jägare har rapporterat tidigare.
Gunell och Juslin nämner skador och kostnader som vildsvin kan förorsaka. Och påpekar att vildsvin får jagas hela året utan tillstånd, men så länge de är rörliga kommer jakten att vara slumpmässig och mycket svår.

Föreslår flera åtgärder
Därför föreslår näringsministern och jaktförvaltaren att:
• Landskapsregeringen sammankallar ett möte med jaktvårdsföreningen och jaktlag i området. Effektiv organisering och att alla arbetar för ett gemensamt mål är extremt viktigt för att jakten ska lyckas.
• Landskapsregeringen kan erbjuda att ta in riktigt effektiva vildsvinsjägare från Sverige som tar hit duktiga hundar vilket skulle underlätta jakten. Landskapsregeringen reserverar medel för detta i budgeten för 2019.
• Landskapsregeringen kan erbjuda hjälp genom att låna ut eller bevilja bidrag för viss utrustning som foderspridare och viltkameror.

Kan inte hindra markägare
Markägare som vill ha vildsvin på sina ägor kan landskapsregeringen dock inte hindra. Och man vet inte om vildsvinen har tagit sig till Åland naturligt eller om de är inplanterade.