Fem svenska älgar har flyttat in i ett hägn i Danmark. Nu oroar en del sig för att de kan rymma och orsaka trafikolyckor.
Foto: Natalia Paklina / Shutterstock.com Fem svenska älgar har flyttat in i ett hägn i Danmark. Nu oroar en del sig för att de kan rymma och orsaka trafikolyckor.

Älghägn på Jylland skapar oro

Nu har Danmark åter fått älg. Nyligen fördes fem svenska älgkalvar till ett hägn på Jylland.
Danmark lär inte haft ett älgbestånd på 5 000 år.

Det område älgarna ska finnas i heter Lille Vildmosse. Under lång tid har danskarna tagit torv från området, men torvbrytningen har upphört. Älgarna ska användas för att hålla ner beståndet av träd, särskilt björk, i området. På sikt ska området åter bli en myr. Lille Vildmosse ligger sydost om staden Ålborg.
Att älgen återinförs är ett led att åter förvilda den danska naturen. Experter tror att området kan bära 30-55 älgar. För att det ska bli genetisk variation kommer älgar från olika älgparker att föras till området.
Sedan älgnyheten bliv känd i Danmark finns frågan om älgarna på sikt också ska få jagas. Nyhetssiten videnskab.dk som skriver om älgarna lämnar dock inget besked om den aspekten.

Oroas över olycksrisken
Det har tidigare föreslagits att älg ska introduceras i Danmark. Men det blev nej med hänvisning till att trafiksäkerheten kunde hoats. ”Mossälgarna” ska hägnas in med ett 36 kilometer långt staket. Men det finns farhågor för att brunstiga älgar ska bryta sig ut.
Nordea-fonden har anslagit nio miljoner danska kronor till ett informationscentrum om älgarna.
Andra led i att förvilda Danmark är att bison finns på Bornholm och vilda hästar på Langeland.