Skjutgata i ett majsfält med ett flyttbart jakttorn är exempel på åtgärder för att underlätta jakten på vildsvin i Tyskland inför hotet om svinpestspridning. Vildsvinsjakt väntas dessutom bli tillåtet året runt.
Foto: Deutschen Jagdverband Skjutgata i ett majsfält med ett flyttbart jakttorn är exempel på åtgärder för att underlätta jakten på vildsvin i Tyskland inför hotet om svinpestspridning. Vildsvinsjakt väntas dessutom bli tillåtet året runt.

Året runt-jakt på tyska vildsvin

Skjutgator i grödor och flyttbara jakttorn

Tyska regeringen har lagt fram förslag om att tillåta jakt på vildsvin hela året. Bönder och jägare samarbetar dessutom om att ha skjutgator i fält med grödor som vildsvin gillar. Vid skjutgatorna parkeras flyttbara jakttorn.

Jakt på vildsvin är nu tillåtet i Tyskland från mitten av juni till slutet av januari. Förslaget om året runt-jakt läggs fram mot bakgrund av hotet att den afrikanska svinpesten kan nå Tyskland. Därför väntas förslaget om året runt-jakt godkännas, rapporterar Deutsche Welle.
Vildsvinen är smittspridare för sjukdomen som kan slå ut hela tamsvinsnäringen.
Det är jordbruksminister Christian Schmidt som lagt fram förslaget om utökad vildsvinsjakt. Christian Schmidt kommenterade förslaget med att han hoppas att tyskarna tar tillfället i akt att äta fler rätter baserade på vildsvinskött. Redan nu äter varje tysk i snitt 50 kilo svinkött årligen i olika former.

Avtal mellan bonde- och jägarorganisationen
I Tyskland har bönder och jägare kommit överens om att underlätta jakt på vildsvin genom att det anläggs skjutgator i bland annat majsodlingar. Vildsvin gömmer sig gärna i majsfälten. Strategin är även att använda flyttbara jakttorn, som monterats på släpkärror, vid skjutgatorna.
Normalt sett är det tillåtet att jaga vildsvin i majsodlingar under tiden maj till oktober.
Skjutgator och flyttbara jakttorn kan även användas vid andra grödor, som raps- och vetefält.

Vitåkrar anläggs
Det ska även anläggas viltåkrar som kan locka viltet.
Det är de tyska centralorganisationerna för bönder och jägare, Deutschen Baurnverband och Deutschen Jagdverband, som träffat överenskommelsen om att underlätta jakten på vildsvin inför hotet om svinpest.
Organisationerna hoppas att åtgärderna kan genomföras utan byråkratiskt krångel med jordbruksreglerna. Ett par delstater i Tyskland har redan tillåtit dessa åtgärder utan att de ska strida mot EU-regler.
Samtidigt uppmanar de tyska jägarnas centralorganisation sina medlemmar att ta varje tillfälle att gå ut på vildsvinsjakt.