Andjägare i Australien tar hjälp av vakter för att skydda sig mot aktivister.
Foto: Mr.Exen / Shutterstock.com Andjägare i Australien tar hjälp av vakter för att skydda sig mot aktivister.

Australiska andjägare attackeras

Jägarna i Australien anser att landets djurrättsaktivisterna går för långt i sina protester. Jägarna hyr nu vakter för att skydda sig mot bråk, skriver The Weekly Times

Jakt på änder är tillåtet i fyra av Australiens sex delstater. Det varierar vilka änder som får jagas. I delstaten South Australia får sex arter jagas. Jakten är tillåten några månader under första halvåret.
Djurrättsaktivister anser att jägarna ofta skadskjuter fåglar. Aktivisterna hävdar att jakten sker för tidigt och för sent på dagen. Vid en del våtmarker har maskerade aktivister uppträtt hotande mot jägarna. De har skränat och skrämt bort fåglarna. Jägarna har vid flera tillfällen fått däcken på sina bilar sönderskurna. 
Polisen säger att aktivisterna har rätt att protestera, men att det måste ske under ordnade former.

Anser dem skyddsvärda
Aktivisterna vill också skydda änderna eftersom fåglarna anses betydelsefulla i det ekologiska kretsloppet och för att de äter sniglar.
Jägarna anser att antalet änder måste hållas nere eftersom de kan sprida sjukdomar. När änderna är många förstör de lantbrukets grödor.
När jakten pågår får varje jägare skjuta tio änder per dag. Jakten är förbjuden i gryning och skymning.