Foto: Shutterstock Vargtiken ska ha parat sig med en hund i förbundslandet Thüringen. (arkivbild)

Beslut: Jakt på fem tyska varghybrider

Fem unga varghybrider ska skjutas i södra Tyskland. Det var efter ett angrepp på tamdjur, då tre får dödades, som myndigheterna via dna-prov kunde bekräfta att en vargtik och en hund har fått valpar.

Angreppet ägde rum i Rhön-Grabfeld i det tyska förbundslandet Bayern. Dna-prover från de dödade fårens skador visar att fåren dödades av en vargtik, med betäckningen GW1422f, vars dna är känt och hennes valpar.

Tiken ska ha parat sig med en hund i förbundslandet Thüringen, som ligger norr om Bayern, och fått fem hybridvalpar. Dessa valpar har också fotograferats av viltkamera, rapporterar BR24.

Kan vara mindre skygga

Nu har myndigheterna beslutat att varghybriderna ska skjutas, eftersom de strider mot de tyska naturskyddslagarna och det stränga skyddet för arten varg i Bernkonventionen.

Beslutet motiveras också med att myndigheterna är rädda att hybriderna riskerar att visa mindre skygghet inför människor än vargar.

Alternativet att fånga in hybriderna och hålla dem stängslade är inte längre möjligt. Det skulle ha skett före tre månaders ålder. Nu är valparna, som föddes för cirka ett halvår sedan, för gamla.

De är dock mindre och har en annan färg än tiken, så att skydda henne tror myndigheterna kommer att gå bra.

Spillning ska analyseras

För att lokalisera varghybriderna uppmanas allmänheten hjälpa till genom att rapportera observationer. Dessutom kommer spillning att analyseras.

Myndigheterna i Bayern varnar nu hundägare för att låta sina hundar löpa fritt i naturen i trakter där det finns varg, eftersom det finns risk för att fler hybridvalpar blir till.