DNA-prover av vargspillning kan ha gjort att fler finska vargar identifierats och att antalet flockar sänkts. Det kan i sin tur ha gjort att Finland fått färre vargar totalt sett.
DNA-prover av vargspillning kan ha gjort att fler finska vargar identifierats och att antalet flockar sänkts. Det kan i sin tur ha gjort att Finland fått färre vargar totalt sett.

Betydligt färre vargar i Finland

Det finns betydligt färre vargar i Finland än för ett år sedan. Ett forskningsprojekt startas för att undersöka varför inventeringsmetoden visar att finns färre vargar.

Det är Naturresursinstitutet som uppskattar att det i mars i år i Finland fanns 150-180 vargar. I mars 2016 var uppskattningen att det fanns 200 till 235 vargar.
Flest vargar finns för närvarande i sydvästra Finland och i norra Karelen.

14 vargflockar i Finland
Det finns 14 vargflockar som helt eller främst lever i Finland. Sju flockar lever på båda sidor av den finsk-ryska gränsen. Dessutom finns 18 revir med vargpar av vilka tre är belägna på båda sidor av gränsen.
Att det nu finns färre vargar kan bero på högre dödlighet bland vuxna vargar vintern 2015/2016. Detta kan ha påverkat antal valpar.

DNA-identifiering gav färre flockar
Men antalet kan också bero på att de DNA-prover som tagits har gjort att den genetiska identifieringen förenar vargflockar som tidigare trots vara separata gränsflockar. Det kan i sin tur att gjort att Finland fått färre vargar totalt sett.
Institutet har inhämtat internationella synpunkter på hur vargbestånd mäts.
Det startas även ett eget forskningsprojekt om faktorerna bakom det nu förändrade vargbeståndet, enligt ett pressmeddelande från Naturresursinstitutet.