De enda vildsvin som nu finns i Danmark är en sugga på södra Jylland och en kringströvande galt.
Foto: Shutterstock De enda vildsvin som nu finns i Danmark är en sugga på södra Jylland och en kringströvande galt.

Danmark är snart vildsvinsfritt

Jakten på vildsvin i Danmark har varit framgångsrik. Nu återstår bara två djur att fälla. Sedan kommer Danmark att vara ett vildsvinsfritt land.

Då danskarna har en stor produktion av tamgrisar vill man inte ha vildsvin i landet. Både myndigheterna och grisköttsproducenterna är rädd för att den afrikanska svinpesten, som sedan september finns och ökar stadigt i östra Tyskland, ska sprida sig till Danmark.
För drygt ett år sedan stod ett sju mil långt stängsel längs gränsen mellan Danmark och Tyskland klart. Förhoppningen är att det ska hindra vildsvin från att ta sig in i Danmark. Och hittills har det haft önskvärd effekt.

Intensifierad jakt
Dessutom har jakten på vildsvin intensifierats.
– Nattjakt samt övervakning av foderplatser har gjort jakten effektivare. Nysnön nu under vintern har också gjort det lättare att spåra djuren, förklarar viltkonsulent Klaus Sloth vid Naturstyrelsen i LandbrugsAvisen.
Han uppger också att nu finns det endast två vildsvin kvar. En sugga som håller till söder om staden Åbenrå i södra Jylland och en kringströvande galt.
2018 beräknas det ha funnits 100 vildsvin i Danmark. Sedan dess har 154 fällts, fem omkommit i trafiken och två drunknat. Nyligen fälldes en sugga som var dräktig med sju kultingar, enligt Klaus Sloth.