Vildsvinen är svårräknade vår och sommar, då det är lätt för dem att gömma sig i terrängen och bland grödor.
Foto: Mostphotos Vildsvinen är svårräknade vår och sommar, då det är lätt för dem att gömma sig i terrängen och bland grödor.

Bara 20 danska vildsvin kvar

Kampen för att hålla Danmark vildsvinsfritt verkar bli framgångsrik. Nu finns det troligen färre än 20 vildsvin i hela landet, uppskattar Naturstyrelsen.

Det är oron för att drabbas av afrikansk svinpest som gör att Danmark vill vara vildsvinsfritt.
De vildsvin som finns i landet uppehåller sig huvudsakligen kring staden Åbenrå i södra Danmark och ner mot dansk-tyska gränsen. Där har ett viltstängsel uppförts.

Alla smågrisar fällda
Alla smågrisar födda i december har fällts.
– Och i mars fälldes en sugga med sju kultingar. Dessutom fälldes för 14 dagar sedan en ettårig gris i närheten av Åbenrå, säger viltkonsulent Klaus Sloth på Naturstyrelsen i tidningen Maskinbladet.
Han framhåller att under 20 är en uppskattning av antalet. Vildsvinen är svårräknade vår och sommar, då det är lätt för dem att gömma sig i terrängen och bland grödor. En bättre uppskattning av antalet kan komma i höst, då vildsvinen kan lockas med utfodring.

800 000 skjuts årligen i Tyskland
På andra sidan stängslet, alltså i Tyskland, är i alla fall vildsvinen desto fler. Bara i Flensburg-området söder om den dansk-tyska gränsen skjuts det årligen 100–200 vildsvin varje år och i hela Tyskland fler än 800 000 vildsvin. Klaus Sloth tror att den tyska vildssvinsstammen är dubbelt så stor.
– Och vildsvinen kan hitta hål i stängslet eller simma över Flensburgfjorden, som på sitt smalaste ställe är 1,6 km, beskriver Klaus Sloth.
Så bevakningen måste upprätthållas.